Wijkraad

Het comité van verenigde wijkraden heeft tot doel overleg en samenwerking tot stand te brengen tussen enerzijds de wijken en buurten onderling en anderzijds de gemeentelijke overheid.
Het comité vergadert minstens driemaal per jaar.
Het comité organiseert ook jaarlijks in januari Wintervuur. Deze activiteit is uitgegroeid tot een echt dorpsfeest.