Visie 2340

In 2020 en 2021 liep een bijzonder ambitieus project: Visie 2340. Daarin werd vastgelegd hoe het lokaal bestuur Beerse haar zorgbehoevende en kwetsbare inwoners, haar leerlingen en haar verenigingen wil ondersteunen. Met de blik op de toekomst, over de politieke partijgrenzen en legislaturen heen.

De visiebepaling verliep in verschillende stappen, met de inbreng van experts, inwoners en raadsleden van de verschillende partijen. Op het einde van elke stap keurde de gemeenteraad een visietekst goed.