Verloren en gevonden voorwerpen: hoe pak je dat aan?

Een voorwerp gevonden of verloren in 2340?
Dan kan je terecht bij één van onze onthalen:

  • gemeentehuis (Heilaarstraat 6);
  • Sociaal Huis (Gasthuisstraat 49);
  • de Loods (Dennenlaan 1);
  • woonzorgcentrum (Boudewijnstraat 2);
  • lokaal dienstencentrum 'De ontmoeting' (Boudewijnstraat 10).

Wij zijn als gemeente verantwoordelijk voor gevonden en verloren voorwerpen zoals fietsen, sleutels, gsm's, brillen, kledij, ringen, portefeuilles, ... Maar let op: er zijn enkele uitzonderingen waarvoor je toch bij de politie moet zijn.


Voorwerp gevonden?

Heb je een voorwerp gevonden waarvan je de eigenaar niet kent? Dan moet je als vinder zelf een redelijke poging doen om de eigenaar van het gevonden voorwerp op te sporen. Lukt dat niet, dan moet je binnen de 7 dagen aangifte doen bij de gemeente waar het voorwerp gevonden is of een andere gemeente naar keuze. Het lokaal bestuur is verantwoordelijk voor de bewaring, registratie en beheer van verloren en gevonden voorwerpen.

In Beerse kan je gevonden voorwerpen binnenbrengen bij alle hierboven vernoemde onthalen. Deze voorwerpen schrijven we in het register van verloren en gevonden voorwerpen in. We doen ook de nodige inspanningen om de eigenaar te vinden. Slagen we daar niet in, dan houden we het voorwerp minstens 6 maanden in bewaring. Een gevonden fiets of (e-)step breng je uitsluitend binnen bij de Loods (Dennenlaan 1) en moeten we 3 maanden bijhouden.


Voorwerp verloren?
Ben je zelf een voorwerp verloren? Dan kan je dit ook aangeven bij één van de verschillende onthalen die ons dorp rijk is. Hebben we het niet in ons bezit, dan hebben we in ieder geval jouw contactgegevens als het voorwerp toch zou opduiken.

Ben je jouw identiteitskaart kwijt? Maak dan een afspraak bij de dienst burgerzaken om de procedure voor een nieuwe eID op te starten.


Wanneer moet je de politie contacteren?
Bij de politie moet je nog altijd aangifte doen in geval van:

  • diefstal van voorwerpen of documenten zoals je identiteitskaart
  • verloren/gevonden boorddocumenten van een wagen
  • verloren rijbewijs (met het verkregen document kan je bij de dienst burgerzaken een duplicaat aanvragen)
  • verloren verblijfsdocumenten (niet-Belgen) of vreemdelingenkaart
Gepubliceerd op donderdag 22 dec 2022 om 11:03