Verkeershinder en omleidingen 2022

Wegenis- en rioleringswerken Beukenlaan - Heibergstraat

Van 19 april tot 8 juli 2022 (start bouwverlof) zal het kruispunt Beukenlaan-Heibergstraat afgesloten zijn voor alle verkeer door wegenis- en rioleringswerken. De rest van de werf zal doorlopen tot 1 november 2022. Een omleiding is voorzien via Beerse centrum (Hofeinde - Veldstraat - Peerdekensstraat - Heilaarstraat - Gasthuisstraat). Stadslijn 1 zal Beerse binnenkomen via het Hofeinde en de Veldstraat en zo verder de omleiding volgen tot aan de vervanghalte in de Albertstraat.

Rioleringswerken Tempelstraat - Abdijstraat - Pastoriestraat

Op 4 april starten Aquafin, Fluvius en de Provincie Antwerpen met een groot gezamenlijk rioleringsproject nabij het centrum van Beerse. Het gaat om renovatiewerken van de gemeentelijke leidingen in de Tempelstraat, Abdijstraat, een deel van de Pastoriestraat, Felix Timmermansstraat, een deel van de Guido Gezellestraat, een deel van de Rodenbachlaan en tot slot in een deel van de Stijn Streuvelsstraat. De werken zullen ongeveer 14 maanden duren.

Wie doet wat?

 • Aquafin: rioleringswerken in de Tempelstraat en Abdijstraat
 • Fluvius: de rioleringswerken in de Schrijverswijk
 • Lokaal bestuur Beerse: de bovenbouw van de wegen
 • Provincie Antwerpen: het verleggen van de Laakbeek

Wanneer starten de rioleringswerken?
De voorbereidende aanpassingswerken van de nutsbedrijven (Pidpa, Telenet, Proximus, …) zijn intussen uitgevoerd. De effectieve rioleringswerken kunnen dus van start gaan. Deze zullen uitgevoerd worden in verschillende fasen. De timing per fase geven we in de tabel hieronder weer.

FasePlaats - omgeving werkenStartVermoedelijke duur
1Tempelstraat – Rodenbachlaan (werken door Aquafin)4 april 202223 december 2022
2Kruispunt Bisschopslaan – Tempelstraat – Abdijstraat (werken door Aquafin)september 2022oktober 2022
3Abdijstraat (werken door Aquafin)november 2022mei 2023
4Guido Gezellestraat – Felix Timmermansstraat – Stijn Streuvelsstraat (werken door Fluvius)augustus 2022april 2023
5Pastoriestraat (Werken door Fluvius)november 2022mei 2023

Opgelet: Deze planning is louter informatief en kan veranderen door onvoorziene omstandigheden (o.a. slecht weer).

Hinder en bereikbaarheid voor bewoners
Tijdens de werken is enkel plaatselijk verkeer mogelijk, maar tijdens de werkuren - van 7 tot 16.30 uur - zal dit op bepaalde momenten toch voor hinder zorgen. Denk daarbij aan stilstaande of manoeuvrerende werfvoertuigen.

Af en toe zal je als bewoner met de auto niet tot bij je oprit of garage kunnen. Bijvoorbeeld als de sleuven voor de rioolbuizen worden gegraven, klinkers worden geplaatst of asfalt wordt gelegd. De aannemer laat je dit op voorhand weten. Hij zal je vragen om je wagen tijdig in een andere straat of op de voorziene ruimte te parkeren. Te voet geraak je uiteraard altijd tot bij je thuis.

Meer info vind je hier. 

Werken in opdracht van Fluvius

Fluvius zal op verschillende plaatsen in Beerse aan de slag gaan. Dit zal minimale hinder veroorzaken. 

 • Van 9 t.e.m. 16 mei: Nijverheidsstraat
 • Van 9 t.e.m. 16 mei: Konijnenstraat
 • Van 9 t.e.m. 16 mei: Guido Gezellestraat 
 • Van 16 t.e.m. 18 mei: Sint-Isidoorstraat
 • Van 16 mei t.e.m. 18 augustus: Vervangen en verplaatsen van het distributienetwerk in de Houtseweg. De rijstroken worden versmald maar het verkeer kan wel langs de werken passeren. 
 • Van 23 mei t.e.m. 21 juni: Vervangen en verplaatsen van het distributienetwerk in de Pastoriestraat. Verkeer blijft mogelijk. 
 • Van 25 mei t.e.m. 3 juni: Beemdenstraat 

Werken in opdracht van Pidpa

Nog tot en met 29 september wordt er door Pidpa gewerkt in de Leliestraat. De rijstroken worden versmald om de werken uit te voeren.

Werken Proximus 

Op 12 en 13 mei wordt door Proximus werken uitgevoerd in de Leemstraat. De rijstroken worden versmald. 

Herstellingswerken kruispunt Nieuwe Dreef - N12

Van 2 mei tot en met 23 mei wordt het wegdek van het kruispunt met de Nieuwe Dreef en de N12 hersteld. Verkeer op de Antwerpseweg blijft steeds mogelijk in beide richtingen. De Nieuwe Dreef is tijdens de werken afgesloten langs de kant van de Antwerpseweg. Er wordt een omleiding voorzien. 

De klinkerverharding van de Nieuwe Dreef ter hoogte van de aansluiting op de Antwerpseweg is in slechte staat. AWV zal de klinkers in deze zone uitbreken en vervangen door een nieuw wegdek in beton. De nieuwe betonverharding zal langer meegaan en is beter geschikt voor het vrachtverkeer dat er passeert naar het industrieterrein aan het kanaal Dessel-Turnhout-Schoten.

De werken starten op maandag 2 mei en zullen ongeveer twee weken duren. Tijdens deze periode blijft op de Antwerpseweg steeds verkeer in beide richtingen mogelijk. Ook fietsers op de Antwerpseweg richting Oostmalle kunnen de werfzone steeds passeren. De Nieuwe Dreef is afgesloten langs de kant van de Antwerpseweg. Lokaal verkeer van en naar de Nieuwe Dreef volgt plaatselijk een omleiding via de Sint-Corneliusstraat en de Oostmalseweg.

Maaien bermen

Deze week is onze dienst openbare werken gestart met de kruispunten van de bermen in eigen beheer te maaien om de veiligheid van de weggebruiker te garanderen. De rest van de bermen wordt in de loop van juni gemaaid (na Maai Mei Niet), in overeenstemming met het bermbesluit.

Meer informatie kan je terugvinden via https://wegenenverkeer.be/beerse 

Alle werken bekijken? Check het stratenplan met alle informatie. 

Gepubliceerd op donderdag 12 mei 2022 om 09:00