Verkeershinder en omleidingen 2022

Parkeerverbod op verschillende locaties

 • 26 september - 28 oktober: Houtseweg 69
 • 7 en 8 oktober: Karel Van Nyenlaan nr. 10
 • 3 oktober - 26 oktober: Gasthuisstraat nr. 28. Voetgangers moeten oversteken. 
 • 7 en 8 oktober: Houtseweg 142
 • 15 en 22 oktober, 11 november: Vredestraat nr. 8
 • 15 oktober: Steenovensstraat nr. 52
 • 22 oktober: Ijzerstraat nr. 4
 • 22 oktober: Vrijwilligersstraat nr. 20
 • 28 oktober: Albertstraat nr. 5

Extra controles Pastoriestraat

Sinds de Bisschopslaan onderbroken werd voor riolerings- en wegeniswerken op het kruispunt met en in de Abdij- en Tempelstraat, kreeg onze politiepost opvallend veel meldingen binnen over vrachtverkeer dat tóch langs de Pastoriestraat rijdt i.p.v. de omleiding te volgen. Er zullen extra controles gebeuren, óók op overdreven snelheid! Lees ook beerse.be/extra-controles-op-vrachtverkeer-in-de-pastoriestraat

Rijkevorselseweg

Van 5 september t.e.m. 30 november wordt er gewerkt op de Rijkevorselseweg. Het verkeer zal er beurtelings geregeld worden via tijdelijke verkeerslichten.

Wegeniswerken Waterblokstraat

Tussen 19 september en 19 oktober wordt er gewerkt in de Waterblokstraat. Het gaat om graaf- en sleufwerken in fases in opdracht van Telenet. Wisselend verkeer zal mogelijk zijn aan de hand van lichten. 

Wegenwerken Industrieweg

Er wordt 2 dagen gewerkt in de Industrieweg (ter hoogte van nr. 1) tussen 27 september en 7 oktober. Er is beurtelings verkeer mogelijk via borden en er wordt een fietscorridor voorzien. 

Bevrijdingsweekend

Naar aanleiding van het Bevrijdingsweekend geldt er een stilstaan- en parkeerverbod + doorrijverbod in de Heldenweg en Absheide tussen 30 september en 2 oktober. 

Nacht van de Warme William

Op zaterdag 1 oktober vindt Nacht van de Warme William plaats. Er geldt een stilstaan- en parkeerverbod op de parking en het plein aan de achterzijde van de bib (Heilaarstraat 6B). Dit verbod is geldig van 1 oktober t.e.m. 2 oktober 20 uur. 

Graaf- en sleufwerken Pastoriestraat

Tussen 1 en 28 oktober zal een mobiele werf in opdracht van Pidpa een deel van de rijbaan innemen in de Pastoriestraat. Er is geen doorgang mogelijk uitgezonderd voor plaatselijk verkeer. 

Snoei- en rooiwerken Rijkevorselseweg

Op 4 oktober worden er snoei- en rooiwerken uitgevoerd in de Rijkevorselseweg ter hoogte van nr. 94. Wisselend verkeer is mogelijk via verkeerslichten. 

Stelling Gasthuisstraat

Tussen 6 oktober 2022 en 31 januari 2023 wordt een stelling geplaatst  in de Gasthuisstraat ter hoogte van nr. 42. Het voetpad en een deel van de baan wordt ingenomen. Er is een wegversmalling en voetgangers moeten oversteken. 

Werken Sint-Corneliusstraat

Op 10 oktober wordt er gewerkt in de Sint-Corneliusstraat ter hoogte van nr. 44. Wisselend verkeer is mogelijk via borden. Er wordt wel een fietsdoorgang voorzien. 

Werken Vrijwilligersstraat

Tussen 10 oktober en 28 oktober wordt er gewerkt in de Vrijwilligersstraat ter hoogte van nr. 22. Er is een versmalling van de inrit van de parking en er zijn minder parkeerplaatsen aanwezig. 

Werken Absheide

Tussen 12 oktober en 2 november wordt er gewerkt in de Absheide (nr. 28). Er zal geen hinder zijn maar er wordt ter hoogte van de werf wel een snelheidsbeperking opgelegd van 30 km/uur. 

Werken Taxandrialaan en Bisschopslaan

Tussen 13 en 21 oktober wordt er gewerkt in de Taxandrialaan ter hoogte van nr. 1B en in de Bisschopslaan ter hoogte van nr. 75. Het gaat om een rioolaansluiting. De weg wordt versmald, er is wisselend verkeer voorzien met borden in de Taxandrialaan. In de Bisschopslaan stappen de fietsers best af. De werken zullen 2 à 3 dagen duren. 

Graaf- en sleufwerken Bisschopslaan

Tussen 17 oktober en 10 november wordt gewerkt in de Bisschopslaan (nr. 71). Het gaat om graaf- en sleufwerken in opdracht van Fluvius. Er zal hinder zijn voor voetgangers en fietsers. 

Verlenging werken Lepelstraat

De werken in de Lepelstraat worden verlengd. De werken gaan door tot 24 oktober. Wisselend verkeer is mogelijk via verkeersborden. Er geldt een parkeerverbod aan de overkant van de weg om doorgang mogelijk te maken. 

Werken Beekakkersstraat

Tussen 24 oktober en 10 november worden 2 à 3 dagen gewerkt in de Beekakkersstraat. Voetgangers moeten er oversteken. 

Graaf- en sleufwerken Den Abt

Tussen 7 en 25 november worden er graaf- en sleufwerken uitgevoerd in Den Abt ter hoogte van nr. 112. Voetgangers moeten de baan oversteken. 

Rioleringswerken Tempelstraat - Abdijstraat - Pastoriestraat

Op 4 april startten Aquafin, Fluvius en de Provincie Antwerpen met een groot gezamenlijk rioleringsproject nabij het centrum van Beerse. Het gaat om renovatiewerken van de gemeentelijke leidingen in de Tempelstraat, Abdijstraat, een deel van de Pastoriestraat, Felix Timmermansstraat, een deel van de Guido Gezellestraat, een deel van de Rodenbachlaan en tot slot in een deel van de Stijn Streuvelsstraat. De werken zullen ongeveer 14 maanden duren.

Wie doet wat?

 • Aquafin: rioleringswerken in de Tempelstraat en Abdijstraat
 • Fluvius: de rioleringswerken in de Schrijverswijk
 • Lokaal bestuur Beerse: de bovenbouw van de wegen
 • Provincie Antwerpen: het verleggen van de Laakbeek

Wanneer starten de rioleringswerken?
De voorbereidende aanpassingswerken van de nutsbedrijven (Pidpa, Telenet, Proximus, …) zijn intussen uitgevoerd. De effectieve rioleringswerken kunnen dus van start gaan. Deze zullen uitgevoerd worden in verschillende fasen. De timing per fase geven we in de tabel hieronder weer.

FasePlaats - omgeving werkenStartVermoedelijke duur
1Tempelstraat – Rodenbachlaan (werken door Aquafin)4 april 202223 december 2022
2Kruispunt Bisschopslaan – Tempelstraat – Abdijstraat (werken door Aquafin)september 2022 december 2022
3Abdijstraat (werken door Aquafin)november 2022mei 2023
4Guido Gezellestraat – Felix Timmermansstraat – Stijn Streuvelsstraat (werken door Fluvius)augustus 2022juli 2023
5Pastoriestraat (Werken door Fluvius)november 2022mei 2023

Opgelet: Deze planning is louter informatief en kan veranderen door onvoorziene omstandigheden (o.a. slecht weer).

Start werken Rodenbachlaan
Op woensdag 17 augustus startten de werken in de Rodenbachlaan. De straat werd afgesloten voor doorgaand verkeer. De werken starten op het kruispunt Tempelstraat/Rodenbachlaan om zo verder te werken tot aan de Laak.

De bewoners van de Rodenbachlaan werden op de hoogte gebracht door de aannemer via een bewonersbrief. Er werd hen gevraagd om alle wagens buiten de werkzone te plaatsen tijdens de werkuren. Voor ophaling van vuilnis zorgt de aannemer dat vuilnis op een punt wordt verzameld of dat de ophaaldienst tot bij de bewoners geraakt.

Start fase 2: kruispunt Tempelstraat - Bisschopslaan - Abdijstraat
Het kruispunt werd vanaf 29 augustus tot het einde van het jaar onderbroken. Voor alle (lokale) omleidingen en verkeersmaatregelen kijk je op bit.ly/rioleringswerken_Beersecentrum

Stijn Streuvelsstraat
De werken in de Stijn Streuvelsstraat zijn gestart op 12 september en zullen wellicht duren tot december 2022 (eventueel weerverlet niet meegeteld). Doorgaand verkeer is er niet mogelijk. Het kruispunt met de Pastoriestraat blijft wel open voor plaatselijk verkeer.

Hinder en bereikbaarheid voor bewoners
Tijdens de werken is enkel plaatselijk verkeer mogelijk, maar tijdens de werkuren - van 7 tot 16.30 uur - zal dit op bepaalde momenten toch voor hinder zorgen. Denk daarbij aan stilstaande of manoeuvrerende werfvoertuigen.

Af en toe zal je als bewoner met de auto niet tot bij je oprit of garage kunnen. Bijvoorbeeld als de sleuven voor de rioolbuizen worden gegraven, klinkers worden geplaatst of asfalt wordt gelegd. De aannemer laat je dit op voorhand weten. Hij zal je vragen om je wagen tijdig in een andere straat of op de voorziene ruimte te parkeren. Te voet geraak je uiteraard altijd tot bij je thuis.

Meer info vind je hier. 


Meer informatie kan je terugvinden via https://wegenenverkeer.be/beerse 

Alle werken bekijken? Check het stratenplan met alle informatie. 

Gepubliceerd op donderdag 29 sep 2022 om 15:00