Verkeershinder en omleidingen

Stilstaan- en parkeerverbod op verschillende locaties

 • 8 januari t.e.m. 3 maart: Lindenlaan 17 en 18
 • 17 februari: Vredestraat 8
 • 19 t.e.m. 23 februari: Schoolsstraat 39
 • 23 februari: Lindenlaan 46-48 
 • 29 februari: Volkstuinplein 44
 • 5 maart: Smisstraat 2
 • 18 april: Albertstraat 1

Stelling of container op baan

 • Verlenging: Tot en met 29 februari worden er werken opgestart in de Hoogstraat (ter hoogte van nr. 3). Er zal regelmatig een stelling of bouwmateriaal op het voetpad liggen. Voetgangers kunnen oversteken. 
 • Tussen 6 november 2023 en 5 juli 2024 zal een stelling op het voetpad ter hoogte van Gasthuisstraat 42-44 staan. Voetgangers moeten oversteken.

Inname van de baan

 • Op 17 februari zal ter hoogte van de Gasthuisstraat 17 een verhuiswagen gedeeltelijk de baan innemen. Aan de overkant van de baan geldt een stilstaan- en parkeerverbod om het verkeer door te laten. 
 • Op 24 februari wordt een deel van de baan ter hoogte van Houtseweg 149 ingenomen door een kraan en vrachtwagen. Wisselend verkeer is mogelijk met voorrangsborden. Fietsers & voetgangers moeten oversteken.
 • Op 29 februari, 1 en 5 maart geldt enkelrichting in Peerdekensstraat (richting brug 5). De andere richting wordt omgeleid via het centrum. 
 • Tussen 14 en 23 februari wordt ter hoogte van Peerdekensstraat 46 een rioolaansluiting voorzien. Wisselend verkeer mogelijk aan de hand van voorrangsborden. 

Jeugdverenigingenmarkt

Een aantal jeugdverenigingen willen zichzelf op zondag 18 februari voorstellen met kraampjes op het Kerkplein en Singelplein. Er zal die dag dan ook een tijdelijk stilstaan- en parkeerverbod van kracht zijn tussen 9 en 20 uur op een deel van parking Kerkplein zuid (rechts).

Amfibieënoverzet Vossenbrugstraat

Natuurpunt wenst naar jaarlijkse gewoonte de overtocht van amfibieën veilig te laten verlopen. Daarom wordt tussen 15 januari en 15 april de Vossenbrugstraat, tussen het kruispunt met de Lemmerstraat en het kruispunt met de Koloniedijk afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. 

Mobiele werf verledding

 • Tussen 4 en 13 maart zal in opdracht van Fluvius in de Rerum Novarumlaan verlichtingsmasten vervangen worden + zal verledding voorzien zijn. Er geldt een stilstaan- en parkeerverbod ter hoogte van de werfzones. 
 • Tussen 9 en 29 februari worden de verlichtingsmasten vervangen en verledding voorzien in de Toekomstlaan en Dageraadlaan. Er wordt een deel van de berm en de baan ingenomen. Wisselend verkeer is mogelijk aan de hand van voorrangsborden. Er geldt een stilstaan- en parkeerverbod ter hoogte van de werf. 

Voorbereidende werken Sint-Corneliusstraat/Zomerstraat

Tussen 19 februari en 19 maart zal Fluvius voorbereidende werken uitvoeren in de Sint-Corneliusstraat en de Zomerstraat. Later volgt een groter project aan het kruispunt. Er wordt een omleiding voorzien voor fietsers via de Rerum Novarumlaan. 

Herstellingen fietspaden

Tussen 19 februari en 1 maart worden op 4 locaties fietspaden hersteld. Fietsers rond de werf moeten over de berm. De werken worden uitgevoerd ter hoogte van Antwerpseweg 76, 164, 229 en 325. 

Graafwerken in berm Lilsedijk

Ter hoogte van Lilsedijk 29 wordt tussen 26 februari en 8 maart in de berm gewerkt. Wisselend verkeer is mogelijk via voorrangsborden. 

Werken Klampovenstraat

Tussen 19 en 23 februari wordt het begin Klampovenstraat afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Voetgangers en fietsers kunnen wel door.

Kruispunt Antwerpseweg (N12) met Lilsedijk en Sint-Corneliusstraat krijgt Hoppinpunt

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) voert vanaf maandag 4 maart 2024 aanpassingen uit aan het kruispunt van de Antwerpseweg (N12) met de Lilsedijk en de Sint-Corneliusstraat. Het wegdek en fietspad worden vernieuwd en krijgen een asfaltlaag. Een nieuwe lichtenregeling maakt het kruispunt volledig conflictvrij voor fietsers en voetgangers. De ingrepen moeten de verkeersveiligheid verhogen. Daarnaast neemt AWV bushaltes ‘Beerse Lilsedijk’ onder handen en richt ze in tot toegankelijke haltes. Zo kan iedereen vlot en veilig gebruikmaken van het openbaar vervoer. AWV en het lokaal bestuur zorgen eveneens voor de plaatsing van een nieuwe fietsenstalling ter hoogte van het kruispunt. De nieuwe bushaltes en fietsenstalling kaderen in de inrichting van een nieuw Hoppinpunt, dat AWV aan het kruispunt voorziet.


De werken starten op maandag 4 maart en duren in totaal vier maanden. De aannemer werkt in twee fases. Tijdens fase 1a voeren de nutsmaatschappijen gedurende één maand ingrepen uit aan de noordzijde van het kruispunt. Tijdens fase 1b voert AWV aan dezelfde zijde haar werken uit. Tijdens de tweede fase van de werken is de zuidzijde van het kruispunt aan de beurt. Die ingrepen duren eveneens anderhalve maand.


Doorgaand gemotoriseerd verkeer op de N12 richting Turnhout is tijdens de werken niet mogelijk. Omrijden kan via de Beemdenstraat – Rouwbergskens – Toekomstlaan – Dageraadlaan. Richting Antwerpen kan je de Antwerpseweg wel steeds passeren. Zijstraten Lilsedijk en Sint-Corneliusstraat zijn niet toegankelijk vanaf de gewestweg. Fietsers richting Malle volgen tijdens fase 1a en 1b eveneens een omleiding via de Egelspoelstraat – Rerum Novarumlaan – Zomerstraat om via de doorsteek de N12 te bereiken. Richting Turnhout kan je het fietspad langs de N12 gebruiken. Tijdens de tweede fase rijdt fietsverkeer in beide richtingen over het fietspad langs de N12. De werken hebben eveneens invloed op de dienstregeling van De Lijn. 

Impact op dienstregeling van De Lijn

Omdat het kruispunt Lilsedijk/Antwerpseweg, en bij uitbreiding ook de haltes van De Lijn heringericht worden, zullen de haltes Lilsedijk (zowel in de richting van Antwerpen als Turnhout) van maandag 4 maart t.e.m. vrijdag 5 juli 2024 vervanghaltes krijgen.
De bussen richting Antwerpen zullen dus niet stoppen aan de Lilsedijk, maar wel aan de halte Bareelstraat (Giblo). De bussen naar Turnhout krijgen in de Dageraadlaan een vervanghalte.

Het gaat concreet om volgende lijnen:

Voorbereidende werken 

Vanaf maandag 26 februari worden er voorbereidende werken uitgevoerd. Er zal een omleiding voorzien zijn voor fietsers. Het voet- en fietspad worden ingenomen. Deze werken duren max. een week. 

De meest recente info over de timing en hinder, kan je steeds nalezen via www.wegenenverkeer.be/beerse. 

Graafwerken voor Fiberklaar

Planning week 8 (vanaf 19 februari 2024)

 • 1e ploeg: Lindenlaan, Antwerpsesteenweg, Egelspoelstraat, Lindendreef
 • 2e ploeg: Wijk Driesplein, Voorkensstraat

Vuilnisophalig tijdens werken

Door de werken van Fiberklaar merken we dat de ophaling van huisvuil minder vlot verloopt.

Werd er al een sleuf gegraven in je straat? Dan vragen we om je containers en PMD-zakken buiten te zetten voor ophaling tussen de sleuf en de rijbaan. Zo hoeft het team van IOK niet alles zelf over de sleuf te zetten en kan de ophaling vlot verlopen.

Werd er nog geen sleuf gegraven op het moment dat het huisvuil wordt buitengezet? De aannemer zal de containers en PMD-zakken zelf over de sleuf zetten op het moment dat zij de sleuf graven.

Contactgegevens

Aannemer Circet Infra Fiber voert de werkzaamheden uit in opdracht van Fiberklaar.

Heb je vragen over de aanleg van fiber in je buurt? Ervaar je problemen of een storing door de werken?
Neem dan contact op met Circet Infra Fiber via infra@fiberklaar.be of op het gratis nummer 03 653 43 60 (op werkdagen van 9 tot 17 uur). 

Kabels Sint-Corneliusstraat

Gravo nv gaat kabels leggen voor Fluvius in het fietspad aan de westkant van de Sint-Corneliusstraat, met een kleine aftakking naar de Antwerpseweg en de Oostmalseweg. Vooropgestelde timing: van 20 november t.e.m. 1 december  

 • Voltooid: 1e fase (+/- 1 week)
  • Oostmalseweg, in de berm en parkeerstrook aan de zuidkant tot aan het eerste huis
  • Mobiliteit: Enkelrichting in Oostmalseweg richting Vlimmeren, in andere richting omleiding via Nieuwe Dreef en Antwerpseweg, snelheidsbeperking (30km/u) ter hoogte van de werfzone

 • Voltooid: 2e fase (+/- 2,5 weken):
  • Sint-Corneliusstraat tussen Oostmalseweg en Bareelstraat, in het fietspad aan de westkant
  • Mobiliteit: Sint-Corneliusstraat enkelrichting richting den Hout tussen Bareelstraat en Oostmalseweg, dubbelrichting tussen Antwerpseweg en Bareelstraat. In de andere richting grote omleiding via Polendam en brug 5. Ook een lokale omleiding via Oostmalseweg en Nieuwe Dreef, snelheidsbeperking (30km/u) ter hoogte van de werfzone

 • Voltooid: 3e fase (+/- 1,5 week):
  • Sint- Corneliusstraat tussen Bareelstraat en Antwerpseweg, in het fietspad aan de westkant
  • Mobiliteit: Sint-Corneliusstraat enkelrichting richting den Hout tussen Antwerpseweg en Bareelstraat, In de andere richting grote omleiding via Polendam en brug 5. Ook een lokale omleiding via Oostmalseweg en Nieuwe Dreef, snelheidsbeperking (30km/u) ter hoogte van de werfzone
  • Fiberklaar zal echter nog graafwerken moeten uitvoeren aan de oneven kant van de Sint-Corneliusstraat. Werkwijze zal gelijkaardig zijn aan die van de firma Gravo. Timing en meer info volgen later. Er zal wel rekening worden gehouden met de doorgang voor de bussen.
 • Nog op te starten: 4e fase:
  • Antwerpseweg tussen Sint-Corneliusstraat en parking sportcentrum, in het fietspad aan de noordkant: deze werken worden uitgevoerd met de grote werken kruispunt N12 – Lilsedijk die volgen in de lente van 2024. 

Update 18/12/2023: werken Vlimmersebaan in Rijkevorsel

Fase 1 van de wegen- en rioleringswerken aan de Vlimmersebaan loopt op z'n einde. De aannemer startte op maandag 8 januari met fase 2. Deze omvat het gedeelte tussen Gansheideweg en Langedreef, inclusief werken in Langedreef zelf. Vanaf de grens met Vlimmeren tot aan de Kievitsheide zal aan één zijde steeds een fietsppad beschikbaar zijn. Fietsers kunnen dan via Kievitsheide en Zuiderdijk de voetgangers/fietsersbrug in Sint-Jozef bereiken. Alle doorgaand verkeer wordt vanaf 8 januari omgeleid via Vlimmeren, Oostmalle, Rijkevorsel en omgekeerd. Einde van de werken voorzien in augustus 2024. 

Alle info en updates vind je op de website www.rijkevorsel.be/vlimmersebaan.

Aanleg persleiding langs de Herentalsebaan/Heihuizen - verdere aanleg Spuydreef

 • De werken op de gewestweg zijn grotendeels afgerond, behalve de belijning en signalisatie. Deze worden afgewerkt zodra er een voldoende droge periode aankomt.
 • In de Spuydreef worden de bermen verder afgewerkt. Er zijn wat voorbereidende werken nodig zodat binnenkort ook de rijweg in beton verder aangelegd kan worden. Zodra dat beton voldoende is uitgehard, wordt deze zone definitief afgewerkt.
 • Voor de rest worden nog enkele werken uitgevoerd op privéterrein, vooral aan het pompstation en voor de opkuis van het werfterrein

Alle info over deze werken vind je ook op de website van Malle of Aquafin

Meer informatie kan je terugvinden via https://wegenenverkeer.be/beerse 

Alle werken bekijken? Check het stratenplan met alle informatie. 

Gepubliceerd op donderdag 15 feb 2024 om 07:00