Veiligheidscel

De gemeentelijke Preventie- en Veiligheidsraad is een adviesorgaan dat bevoegd is om adviezen uit te brengen en voorstellen te formuleren over ieder aspect ter bevordering van de veiligheid binnen de gemeente.
De raad zorgt tevens voor een coördinerende rol tussen de verschillende hulpdiensten.
Ze brengt ook adviezen uit op verzoek van de gemeentelijke overheid of op eigen initiatief.

Omwille van de wet op de privacy is het niet mogelijk de agenda's of verslagen van deze cel te publiceren.