Veiliger van Vlimmeren naar Beerse

De Antwerpseweg is een gevaarlijke weg, met veel en snel verkeer. Op plaatsen waar verkeerslichten staan, kan je veilig oversteken. Op andere plaatsen is het soms levensgevaarlijk. 

De Engstraat is een belangrijke schakel in de fietsverbinding tussen Vlimmeren en Beerse-centrum, en zo verder richting Turnhout. Ze leidt ook naar toeristische plaatsen zoals Duivelskuil en Eksterheide, deze liggen aan de andere kant van de Antwerpseweg. In het mobiliteitsplan hebben we beslist dat we de Engstraat autoluw willen maken. Deze actie willen we realiseren in 2027. Ook de oversteek van de Antwerpseweg richting Klampovenstraat moet veiliger. Het Agentschap Wegen en Verkeer onderneemt deze week al actie om de verkeersveiligheid te verbeteren.  

Om de zichtbaarheid op de oversteek te verhogen, zal het Agentschap Wegen en Verkeer er bijkomende verlichting plaatsen. Op 23 februari starten ze alvast met het plaatsen van palen om er een veilig verlichte oversteekplaats van te maken. De werken zullen ongeveer een week duren.  

Dit is slechts een eerste stap om de fietsroute verkeerveiliger te maken. Meer info over de geplande acties op de fietsverbinding Vlimmeren - Beerse-Centrum vind je via https://www.gewoongaan.be/map/ (klik in de legende op 'zoom voor meer detail' en bekijk vervolgens acties 1 tot en met 9). 

Deze fietsverbinding komt zo samen met de fietsverbinding van Malle, over Beerse en Vosselaar, tot Turnhout. Deze hele fietsverbinding, los van de drukke gewestweg, willen we verbeteren door ze veiliger te maken en aangenamer te maken om op te fietsen. Meer info hierover, vind je van actie 10 tot en met 33 van deze fietszone. 

Meer info

Meer te weten komen over het mobiliteitsplan en alle acties? Surf naar www.gewoongaan.be

Gepubliceerd op woensdag 22 feb 2023 om 20:17