Vast bureau

Het vast bureau voert de beslissingen van de raad voor maatschappelijk welzijn uit. Het staat in voor het dagelijks bestuur van het OCMW en het beheer van de goederen en de financiën.

De leden van het vast bureau zijn dezelfde als die van het college van burgemeester en schepenen. De burgemeester is voorzitter van het vast bureau.

Vergaderingen en beslissingen

De vergaderingen van het vast bureau zijn niet openbaar. Van elke vergadering wordt na afloop wel online een besluitenlijst bekendgemaakt. Daarop lees je per vergadering welke punten behandeld werden, met telkens een beknopte samenvatting. Een beslissing kan je opvragen via openbaarheid van bestuur.

Ben je het niet eens met een beslissing, dan kan je klacht indienen bij het Agentschap Binnenlands Bestuur van de Vlaamse overheid.

Personen