LAATSTE KANS: Opstart groepsopvang baby’s en peuters

De Vlaamse overheid wil stap voor stap voldoende betaalbare, kwaliteitsvolle en toegankelijke kinderopvang realiseren. Jaarlijks brengen we, dankzij het Loket Kinderopvang, het tekort aan kinderopvang in kaart en bezorgen we deze cijfers aan het Agentschap Opgroeien. Gezien het grote tekort aan opvang voor baby’s en peuters in Beerse heeft het Agentschap Opgroeien midden december een nieuwe projectoproep gelanceerd, waarop zowel nieuwe als bestaande organisatoren kinderopvang kunnen intekenen en subsidies kunnen aanvragen. Dat is de zogenaamde ‘uitbreidingsronde kinderopvang’. Het lokaal bestuur wacht bij deze uitbreidingsronde voor baby- en peuteropvang met 17 extra plaatsen de belangrijke taak om gemotiveerd advies te formuleren voor iedere aanvraag. Op die manier blijven we werken aan de ontwikkeling van het kinderopvangaanbod op ons grondgebied.

Kinderopvang speelt ook in onze gemeente een belangrijke rol in het leven van jonge ouders en kinderen. Het hebben van een voldoende groot aanbod kinderopvang helpt ouders om hun werk te combineren met een gezin. Dankzij de subsidies voor inkomenstarief (IKT-tarief) blijft de opvang betaalbaar. Het inkomen bepaalt immers welke prijs ouders voor de opvang van hun kind(eren) betalen. 

Lokaal bestuur als adviseur 

Een aanvrager die wil ingaan op de oproep voor bijkomende plaatsen kinderopvang met inkomenstarief, moet advies vragen aan het lokaal bestuur. Het lokaal bestuur kan een positief of negatief advies geven. Bij een positief advies wordt de aanvraag beoordeeld op een aantal criteria. Op basis daarvan krijgt de aanvraag een score, die later bepalend kan zijn voor de toekenning van de beschikbare plaatsen.  

De opgestelde criteria voor de beoordelingsprocedure voldoen aan de voorwaarden van het Agentschap Opgroeien om een voldoende kwaliteitsvol advies te kunnen afleveren. De criteria zijn transparant, objectief en relevant en werden door de gemeenteraad in december 2020 goedgekeurd: 

  1. De organisator is betrokken bij het lokaal bestuur (8 punten)
  2. De organisator zet in op betaalbaarheid (4 punten)
  3. De organisator zet in op toegankelijkheid (4 punten) 
  4. Het opvanginitiatief is gelegen in een wijk waar nood aan opvangplaatsen is (4 punten) 

Zo’n advies zorgt er bovendien voor dat de organisator en het lokaal bestuur kunnen kennismaken, in dialoog gaan en samenwerken. Het is vervolgens aan de organisator om af te wegen in welke mate het zinvol is om met de opvang van start te gaan en om in te spelen op de lokale context. Hoe beter het advies, hoe duurzamer de (startende) organisator kinderopvang. Let wel: het advies van het lokaal bestuur is slechts ondersteunend en dus niet bindend. 

Oproep 

Maak jij deel uit van een organisatie of ben jij iemand met de juiste kwalificaties om je kandidaat te stellen voor de opstart van een groepsopvang? Dan is het lokaal bestuur op zoek naar jou!

Je kan als kandidaat-organisator starten met het samenstellen van je dossier op basis van de eerder vermelde criteria.
Je aanvraagdossier dien je per mail in vóór 31 januari 2024 aan secretariaat@beerse.be én aan uitbreiding.kinderopvang@opgroeien.be

Voor meer ondersteuning of extra info kan je contact opnemen met Nathalie Raeymaekers van Huis van het Kind via 0491 15 39 78.  

Timing 

  • Op 8 februari 2024 zit een jury samen om alle aanvragen te beoordelen (= Lokaal Overleg Kinderopvang). 
  • Op 26 februari 2024 wordt het advies van het LOK voorgelegd aan het college en bezorgd aan het Agentschap Opgroeien. 
  • Het Agentschap Opgroeien maakt ten laatste op 30 april 2024 bekend of en wie een opvangaanbod baby’s en peuters mag opstarten. 
  • De opvang moet opgestart zijn vóór 31 december 2025. 

Gepubliceerd op donderdag 25 jan 2024 om 15:10