Uitbreiding onderzoek naar PFAS

Na de eerste ontdekkingen door OVAM van verhoogde PFAS-waarden in de bodem en in het grondwater ter hoogte van een aantal brandweerkazernes in Vlaanderen, werden nu ook extra sites in heel Vlaanderen geïnventariseerd waar er een mogelijk risico is op verhoogde PFAS-waarden.  

In Beerse gaat het meer bepaald over de site van de bedrijfsterreinen van Aurubis Beerse (het vroegere Metallo Belgium) en Janssen Pharmaceutica aan de Turnhoutseweg 30, beide vanwege de aanwezigheid van een eigen bedrijfsbrandweer.  
 
Op deze locaties zal OVAM binnenkort een bijkomend oriënterend onderzoek starten om eventuele verontreiniging in kaart te brengen en mogelijke risico's voor de omwonenden en het milieu te kunnen inschatten. Wordt er geen vervuiling vastgesteld, des te beter en dan is verder bodemonderzoek en het volgen van de voorzorgsmaatregelen niet nodig. Blijkt er wél vervuiling te zijn, dan volgt een beschrijvend bodemonderzoek en houden omwonenden zich best aan de zogenaamde no regret-maatregelen zoals verder hieronder beschreven. “No regret” moet je hier zien als: beter nu een beetje voorzichtiger zijn, dan het je later te beklagen dat niet gedaan te hebben.

Wat zijn PFAS? 

Poly- en perfluoralkylstoffen (PFAS) zijn chemische stoffen die water-, vuil- of vetafstotend zijn. Ze worden bijvoorbeeld gebruikt in brandblusschuim, anti-aanbaklagen, waterafstotend textiel, bepaalde behandelde papiersoorten en sommige cosmetica en huishoudproducten. 

Als je wordt blootgesteld aan PFAS heeft dat niet onmiddellijk gevolgen voor je gezondheid. Maar langdurige blootstelling kan op termijn wel gevolgen hebben. Het zijn stoffen die je niet kwijtgeraakt uit het lichaam en die zich dus opstapelen. 

Om blootstelling aan PFAS zoveel mogelijk te beperken adviseert het Agentschap Zorg en Gezondheid uit voorzorg enkele no regret-maatregelen in afwachting van de resultaten van het oriënterend bodemonderzoek.  

Welke zijn de no regret-maatregelen? 

Bewoners binnen een straal van 100 meter rond de sites van Janssen Pharmaceutica (Turnhoutseweg 30) en Aurubis Beerse (het vroegere Metallo Belgium) volgen best onderstaande adviezen om een mogelijke verdere blootstelling aan PFAS te beperken: 

 • Eet geen zelfgeteelde groenten en zelf-geteeld fruit.
 • Eet geen eieren van eigen kippen.
 • Eet geen zelfgeteeld kleinvee, zoals kippen en konijnen.
 • Gebruik compost niet als meststof voor je tuin.
 • Vermijd dat braakliggende of losse grond verstuift of verwaait.
 • Bedek losse grond op de site met grasmatten, bodemdoeken, boomschors of kiezels. Of zaai losse grond in met gras of een andere dichte begroeiing. Doe dat ook met zand- of grondhopen.
 • Gebruik geen grondwater.
 • Was je handen regelmatig, zeker voor de maaltijd.
 • Maak je huis binnen schoon met water. 
 • Maak verharde delen buiten, zoals je oprit en terras, schoon met water.  

Algemene aanbevelingen voor alle omwonenden van mogelijk PFAS-verontreinigde zones:  

 • Gezonde voeding is voor iedereen belangrijk. Volg de aanbevelingen in de voedingsdriehoek en eet gevarieerd, van verschillende bronnen. 
 • Voor alle aansluitbare putwatergebruikers: sluit je aan op het openbaar waterleidingnet. 
   

Meer info 

Bekijk de tips in deze infographic om blootstelling aan PFAS te verminderen. 

Meer info vind je op de website van de Vlaamse overheid: www.vlaanderen.be/pfas-vervuiling of bekijk zelf de interactieve kaart op vlaanderen.be/pfas-vervuiling/maatregelen-per-gemeente 

Vragen? Dan kan je een mail sturen naar pfas@vlaanderen.be 

Gepubliceerd op donderdag 31 mrt 2022 om 16:11