Tweede boosterprik voor 80+ en bewoners woonzorgcentrum

Alle 80-plussers en personen uit woonzorgcentra (WZC) komen in aanmerking voor een tweede boosterprik!

Wie

 • Alle 80-plussers
 • Alle bewoners uit WZC (ongeacht de leeftijd)

Voorwaarden

 • Minimum 4 maanden tussen de vorige vaccinatie en de tweede booster
 • Voor bewoners binnen de regio van Eerstelijnszone Kempenland

Hoe

 • Bewoners van WZC ontvangen geen uitnodiging. Ze worden in het woonzorgcentrum gevaccineerd
 • 80-plussers die niet in een WZC wonen, ontvangen een uitnodiging. Zij bevestigen, weigeren of verplaatsen hun afspraak online of via het callcenter (014 39 56 56)

Waar

 • Bewoners van WZC worden gevaccineerd in hun woonzorgcentrum
 • 80-plussers uit Turnhout, Beerse, Oud-Turnhout en Vosselaar laten zich vaccineren in het vaccinatiepunt in het voormalige klooster op de campus AZ Turnhout/Zorggroep Orion (Sint-Elisabeth) (Rubensstraat 166, Turnhout)

Waarom

 • 80+ en bewoners van WZC zijn het meest kwetsbaar om ernstig ziek te worden van COVID19 - WZC zijn kwetsbaar voor uitbraken
 • Deze doelgroep heeft als eerste de eerdere boosterdosis gekregen, waardoor er de meeste tijd is verstreken sinds hun laatste vaccinatie
 • Door nu te vaccineren, houden we de bescherming bij kwetsbare bejaarden zo hoog mogelijk tegen de omikron-golf die nog niet is uitgewoed
 • Nieuwe vaccins die betere bescherming bieden tegen varianten van SARS-Cov2 worden pas in het najaar verwacht. Om deze nieuwe vaccins in het najaar aan dezelfde kwetsbare bejaarden te kunnen aanbieden, is het belangrijk dat er voldoende tussentijd is t.o.v. een vorige vaccindosis. 

Meer info: www.elzkempenland.be

Callcenter: bel naar 014 39 56 56 of mail naar helpdesk@vaccinatiekempenland.be

Online afspraak bevestigen, weigeren of verplaatsen doe je via covidvaccin.doclr.be/

Gepubliceerd op woensdag 25 mei 2022 om 16:28