Tractorsluis Klampovenstraat

Eind juni werd in de Klampovenstraat gestart met de aanleg van een tractorsluis. Het obstakel wordt geplaatst op 50 meter na de verharding in de Klampovenstraat. Gemotoriseerd verkeer is hier dus niet meer toegelaten, met uitzondering van landbouwvoertuigen.

Het lokaal bestuur achtte de plaatsing van de tractorsluis hoognodig, omdat de Klampovenstraat een lokale weg is gelegen in open agrarisch gebied en uitgerust is met een tweerichtingsfietspad. De straat vormt dan ook een belangrijke schakel in ons toeristisch recreatief netwerk. Met de komst van de sluis zal het comfort voor fietsers er enorm op vooruitgaan (geen opwaaiend stof meer van voorbijrijdende auto's).

De Klampovenstraat maakt deel uit van een erkend fietsnetwerk op de as Malle - Beerse - Turnhout ( tussen de knooppunten 73 en 81). Door het plaatsen van de tractorsluis hopen we dat het gebruik van de fiets als verplaatsingsmiddel een extra stimulans krijgt. De sluis is een actie uit het pas goedgekeurde mobiliteitsplan.

Gepubliceerd op vrijdag 24 jun 2022 om 12:22