Tracé fiets-o-strade langs kanaal in Beerse ligt vast!

Een fietssnelweg langs het kanaal van Turnhout tot in Antwerpen
We werken aan een fietssnelweg langs het kanaal Dessel-Schoten. Zo'n fietssnelweg of fiets-o-strade is een veilige, aangename en comfortabele fietsverbinding. We streven ernaar om over het hele traject voldoende ruimte te voorzien voor fietsers: waar mogelijk leggen we fietspaden van 4 meter breed aan, op andere plaatsen trachten we het jaagpad te verbreden of worden straten ingericht als fietsstraat. Ook veiligheid is een belangrijk aandachtspunt: fietsers hebben bij voorkeur voorrang op andere weggebruikers. Waar dit niet het geval is, creëren we veilige kruispunten.  


Knelpunten wegwerken in Beerse 

Langs het kanaal in Beerse fiets je vandaag op plaatsen waar ook vrachtwagens rijden, langs kranen die boten laden of lossen en langs omleidingen die niet echt fietsvriendelijk zijn. Daar willen we iets aan doen!

De eerste stap hebben we intussen gezet. Samen met inwoners, bedrijven en andere overheden onderzochten we waar de fietssnelweg best komt. We kwamen tot volgende conclusie: de fiets-o-strade volgt in Rijkevorsel de noordoever tot aan de fietsers- en voetgangersbrug in Sint-Jozef. Daar steekt de fietssnelweg het kanaal over en loopt zo via de zuidelijke kant verder tot aan brug 4, om daar opnieuw de oversteek te maken tot in Turnhout. Hieronder vind je een plannetje.

Alle gedetailleerde info over hoe we tot dit tracé zijn gekomen vind je in de startnota op https://www.beerse.be/projecten/update/20/vastleggen-trace-fietsostrade


Wat zijn de volgende stappen? 

Nu we weten waar de fietssnelweg zal komen, moeten we verder onderzoeken welke maatregelen op welke plaats nodig zijn. Hoe kunnen we de impact op het natuurgebied beperken? Hoe pakken we gevaarlijke kruispunten aan? Welke ingrepen zijn mogelijk om de privacy van inwoners te vrijwaren? 

We gaan ondertussen ook al aan de slag: lokaal bestuur Beerse heeft de plannen voor de heraanleg van Steenbakkersdam (tussen brug 4 en Turnhout) al klaar. In dit ontwerp is een vrijliggend fietspad van 4 meter breed voorzien. Wanneer de nodige onteigeningen achter de rug zijn, kunnen we hier alvast starten met de werken.

In het kader van het project van de ontsluitingsweg zal ook aan de noordkant van het kanaal langs de Polendam een fietspad aangelegd worden tussen brug 5 en 6. Zo blijven de bedrijven en woningen daar ook per fiets vlot bereikbaar. Hier zal dus vooral zeer lokaal fietsverkeer passeren, terwijl de fietsostrade aan de zuidkant van het kanaal eerder bedoeld is om langere afstanden af te leggen. De complete planning kan je raadplegen op www.beerse.be/gewoon-gaan (zie tijdslijn).


Wat met die andere zwakke weggebruiker, de voetganger?

In het onderzoek hebben we ook rekening gehouden met wandelaars. Eén van de criteria om het tracé van de fietssnelweg vast te leggen, is het dubbelgebruik van wandelaars en fietsers. Wanneer een fietssnelweg bijvoorbeeld samenloopt met een wandelpad, kan dat omwille van het snelheidsverschil tot erg verkeersonveilige situaties leiden. We proberen dit zo veel mogelijk te voorkomen. Bovendien moet er ook voldoende ruimte zijn om én fietsers én voetgangers een plaats te geven. Dat is de reden waarom de fietssnelweg bv. niet langs de Rijkevorselseweg loopt. De fietssnelweg zal op sommige plaatsen langs het jaagpad lopen. In die zones moeten fietsers hun snelheid aanpassen aan de aanwezige voetgangers en aan de geldende regels. Want het jaagpad is er niet alleen voor fietsers, maar ook voor wandelaars.


Meer info?
Kijk op gewoongaan.be/nieuws/waar-komt-de-fietostrade-in-beerse

Gepubliceerd op maandag 30 jan 2023 om 15:12