Subsidies cultuurverenigingen

Inhoud

Met dit subsidiereglement voorziet het gemeentebestuur de financiële ondersteuning van verenigingen en individuen die, zonder persoonlijk winstbejag, een eenmalige of regelmatige bijdrage leveren aan het culturele gemeenschapsleven op het grondgebied van de gemeente. De subsidies worden toegekend na advies van de cultuurraad en binnen de perken van de kredieten die het gemeentebestuur vastlegt in het meerjarenplan en het budget.

Voorwaarden

Voldoen aan de voorwaarden beschreven in het subsidiereglement​.

Procedure

  • ​Een correct ingevulde aanvraag indienen via het subsidieplatform​
  • Aanmelden als persoon is verplicht
  • Timing: aanvragen indienen in de maand september voor het voorbije werkjaar
  • subsidiewerkjaar = van september tot augustus
  • selecteer alle opties die van toepassing zijn
  • voeg de gevraagde bijlagen toe
  • verstuur je aanvraag voor einde september

Kostprijs

De toegekende subsidiebedragen worden na afloop berekend op basis van de bewijzen en op basis van het totaal beschikbare bedrag en de aantal goedgekeurde aanvragen. Subsidiebedragen worden verdeeld voor het einde van het kalenderjaar.

Voor wie

Organisatie, Burger