Studie Steenbakkersdam (west) - Polendam - Rijkevorselseweg

Gepland
Start: 01-01-2023
Einde: 31-12-2024
De aanleg van de ontsluitingsweg zal in fases verlopen. De uitvoering van Steenbakkersdam tot de Rijkevorselseweg staat gepland voor 2025-2026.

Voor het traject Steenbakkersdam (west) – Polendam – Rijkevorselseweg worden de uitvoeringsplannen en de technische dossiers opgemaakt voor de:

  • herinrichting van weg + verbetering en aanpassing fietspaden Rijkevorselseweg
  • aanpassing kruispunt Rijkevorselseweg - Brug 6 - Polendam
  • herinrichting weg en aanleg fietspaden Polendam
  • aanpassing kruispunt Polendam - N132 - brug 5
  • (eventuele) aanpassing Steenbakkersdam West
  • oversteek fietssnelweg over brug 4 + aanpassing kruispunt Steenbakkersdam - brug 4