Gezamenlijke strategie voor laadpalen: hoe zorgen we voor voldoende laadpalen en waar willen we ze?

Een gezamenlijke visie

Elektrische wagens zitten in de lift, de laadinfrastructuur moet ook volgen. Er is nog veel werk aan de winkel om tegemoet te komen aan de toekomstige noden op vlak van laadinfrastructuur én ondertussen verder in te zetten op de modal shift richting duurzame mobiliteit. Elektrische wagens dragen bij tot een duurzamere mobiliteit, maar zijn niet gelijk aan duurzame mobiliteit. Daarom stelden de gemeenten Beerse, Kasterlee, Lille, Oud-Turnhout, Turnhout en Vosselaar samen een visie voor elektrische laadinfrastructuur en laadpalen op.

Je kan de visie lezen via deze link.

Laadpalen voor inwoners zonder eigen parkeergelegenheid 

De concrete aanleiding voor deze visie, was het in kaart brengen van strategische locaties voor elektrische laadpalen. Burgers zonder parkeervoorziening op eigen terrein (oprit, garage, …) kunnen een laadpaal aanvragen via een digitaal loket van Vlaanderen. De gemeenten streven ernaar om deze te plaatsen op een maximale wandelafstand van 250 meter tot de woning, maar indien er geen geschikte locatie voor laadinfrastructuur gevonden wordt, wordt een alternatief zo nabij mogelijk aangewezen.  

Onderstaande kaart geeft de geschikte locaties weer voor publieke laadpalen, met een invloedsfeer van 250 meter. Deze invloedsfeer is enkel relevant voor plaatsen waar inwoners geen private parkeergelegenheid hebben. Deze kaart is de versie die eind vorig jaar in de colleges is goedgekeurd. Ze kan in de toekomst nog verder aangepast en aangevuld worden. 

Een aanpak per locatie

Verder is in de visie ook opgenomen hoe we omgaan met laadpalen in blauwe zones, voor deelauto's, aan Park&Rides en hoppinpunten, bij winkels en grote attractiepolen en bij bedrijven. Ook de nood aan elektrificatie van de bussen van De Lijn en bijhorende laadinfrastructuur voor openbaar vervoer komt aan bod. 

Specifieke uitdagingen

  • In lijn met het Uniform Gemeentelijke Politiereglement (UGP) en de wegcode, staan we laadkabels over het voetpad, kabelgoten en dergelijke niet toe. 
  • Laadplaatsen in betalende of blauwe zone krijgen een onderbord aan hun parkeerplaats dat aanduidt dat het parkeerregime van toepassing is. 
  • Op dit moment is laadpaalkleven nog geen probleem op plaatsen buiten de betaalzone en de blauwe zone. We volgen het verder op en passen het beleid aan, indien nodig. 
  • We zetten in op deelauto’s en laadinfrastructuur bij projectontwikkeling (waar mogelijk).
  • We verduurzamen ons eigen wagenpark.
  • Indien een persoon met een handicap een laadpaal aanvraagt, zal in eerste instantie een parkeerplaats worden voorzien die voldoet aan de afmetingen en criteria van een gehandicaptenparkeerplaats, maar de plaats wordt niet expliciet voorbehouden voor personen met een handicap. Op die manier kan de laadpaal ook door andere bezoekers en inwoners gebruikt worden.  Indien op termijn blijkt dat dit geen antwoord is op de noden, dan stellen we de visie bij. 

Meer info

www.gewoongaan.be 

Gepubliceerd op dinsdag 9 apr 2024 om 16:42