Overnamekandidaten gezocht voor externe poetsdienst OCMW

In editie 315 van Beerse Binnenstebuiten kon je lezen wat het herstelplan van het lokaal bestuur voor jou als inwoner betekent. Om de kloof tussen onze inkomsten en directe oplopende kosten niet nóg groter te maken, hebben we een aantal gebruikerstarieven moeten indexeren. Een andere maatregel om ons budget weer in evenwicht te brengen nemen we bij onze externe poetsdienst met dienstencheques; we gaan op zoek naar overnamekandidaten. Dat werd goedgekeurd tijdens de raad voor maatschappelijk welzijn van 26 januari 2023.

Tijdperk van dienstenchequebedrijven
Sinds de oprichting van onze externe poetsdienst van de dienst thuis- en ouderenzorg (TOZ) is er heel wat veranderd in het landschap van de dienstenchequebedrijven. Ze schoten overal als paddenstoelen uit de grond, zijn heel toegankelijk en bieden een dienstverlening gelijkaardig aan die van onze dienst thuis- en ouderenzorg. Niet verwonderlijk als je weet dat zo’n poetshulp aan huis toelaat mensen langer, kwaliteitsvol en zelfstandig thuis te laten wonen, met bovendien een aantrekkelijk fiscaal voordeel.

Wat met bestaande klanten?
Wie nu gebruik maakt van onze poetsdienst met dienstencheques, kan op beide oren blijven slapen. Onze maatschappelijk werkers zullen voor alle klanten een warme overdracht verzorgen naar de nieuwe firma. En ook onze eigen medewerkers van de externe poetsdienst laten we niet aan hun lot over: ze kunnen rekenen op een deftige begeleiding bij de overgang naar de overnemende partner. Zo moet die alle personeelsleden, die op het ogenblik van de overdracht tewerkgesteld zijn bij de poetsdienst, overnemen met behoud van de bestaande tewerkstellings- en arbeidsvoorwaarden.

Overnamekandidaten moeten uiterlijk op 24 februari om 15 uur een eerste voorstel indienen dat voldoet aan alle door het lokaal bestuur vooropgestelde voorwaarden. Die zijn, samen met het indieningsformulier en het formulier voor verzoek tot toelichting, hieronder te vinden in de bijlagen.

  • Geïnteresseerde overnemers kunnen contact opnemen met Katrien Paulussen, Clustercoördinator Burger en Welzijn, op het nummer 014 688 113 of per mail naar katrien.paulussen@beerse.be
  • Voor vragen over de procedure is je aanspreekpunt Guy Van Ammel, aankoper. Bel naar 014 688 143 of mail naar guy.vanammel@beerse.be

We hopen de overname officieel te kunnen maken in april 2023, al is deze timing louter indicatief.

Gepubliceerd op donderdag 2 feb 2023 om 11:24