Steenbakkersdam (west) - Polendam

Gepland
Start: 01-01-2025
Einde: 31-12-2027
De studie is gepland voor 2025, de uitvoering van Steenbakkersdam en Polendam staat gepland vanaf midden 2026.

De werken omvatten o.a.:

  • herinrichting weg en aanleg fietspaden Polendam
  • aanpassing kruispunt Polendam - N132 - brug 5
  • (eventuele) aanpassing Steenbakkersdam West
  • oversteek fietssnelweg over brug 4 + aanpassing kruispunt Steenbakkersdam - brug 4