Naar inhoud

Stadsregio Turnhout

De Projectvereniging Stadsregio Turnhout heeft als kernopdrachten een fundamentele bijdrage te leveren aan de missie en doelstellingen van de deelnemende lokale besturen en het verhogen van hun bestuurskracht

De projectvereniging wil daarvoor gezamenlijke beleidsdoelstellingen prioritair helpen realiseren op de domeinen wonen, mobiliteit, sociale(re) economie en ruimtelijke planning vanuit één geïntegreerd verhaal. Andere domeinen/thema’s kunnen eveneens opgenomen worden indien ze bijdragen aan de missie van de vereniging.

Daarnaast wil ze de bestuurskracht helpen verhogen door mee te zoeken naar de juiste samenwerkingsformules in functie van een kwaliteitsvolle, efficiënte en effectieve dienstverlening (shared services, delen van personeel, belangen behartigen…).

 

> Meer informatie over Stadsregio Turnhout vind je op www.stadsregioturnhout.be.

 

Deze dienst van A tot Z