Sportraad

De sportraad wil het sporten binnen de gemeentegrenzen bevorderen, de kwaliteit van het sportaanbod in Beerse verhogen en zoveel mogelijk inwoners van Beerse bij het sportgebeuren betrekken. Dat doet de sportraad op diverse manieren.

Zo behartigt deze adviesraad de belangen van de aangesloten sportverenigingen bij het gemeentebestuur en de hogere overheden. De sportraad stimuleert ook overleg en samenwerking tussen de sportverenigingen onderling. De raad is tevens de gesprekspartner bij uitstek van het college van burgemeester en schepenen als het gaat om algemene sportmaterie en sportzaken die de sportverenigingen overstijgen. Daarbij geeft de sportraad ook advies (al dan niet op vraag van het college) over aangelegenheden waarbij de belangen van de sport rechtstreeks zijn betrokken.

De raad van bestuur komt elke derde maandag van de maand samen, uitgezonderd tijdens de maanden juli en augustus. Binnen de werkingsstructuur van de sportraad hebben we een dagelijks bestuur, een raad van bestuur, een algemene vergadering en een commissiewerking.

Op dit ogenblik zijn er 5 commissies samengesteld

  1. Beleid
  2. Infrastructuur
  3. Jeugd en vorming
  4. Subsidie en sponsoring
  5. Evenementen

Wie graag vanuit een vereniging meewerkt en meedenkt in een commissie, is steeds welkom en kan hiervoor de sportraad contacteren.