Speelweefselplan Beerse

Daar waar er vandaag bijna uitsluitend speelmogelijkheden op wijkpleintjes zijn, wil de jeugddienst met de uitwerking van dit plan als het ware een speelweb creëren.

Over dit project

Het lokaal bestuur Beerse kijkt naar de toekomst van de jongsten en werkt vanaf 2022 een speelweefselplan uit voor de gemeente. Een speelweefsel is een netwerk van publieke plekken en verbindingen die betekenis hebben voor kinderen. Het omvat zowel formele speelplekken die speciaal ontwikkeld zijn voor kinderen als informele speelruimte en bespeelbare publieke ruimte waar kinderen medegebruikers zijn. Zo’n plekken moeten voor kinderen, liefst op eigen kracht, bereikbaar zijn, als een spinnetje dat zijn weg door het speelweb vindt. We moeten voldoende aandacht besteden aan veiligheid maar ook aan beleving en speelwaarde. 

Het lokaal bestuur Beerse heeft de ambitie om in de komende jaren actief te werken aan haar sport- en speelweefsel. Recent werd een opdracht uitgeschreven om dit speelweefselplan uit te werken. De opdracht bestaat erin om op basis van dialoog en onderzoek te komen tot een visie voor het toekomstige speelweefsel met focus op belevingswaarde, ruimtelijke kwaliteit en veiligheid. Sociaal-ruimtelijk onderzoeksbureau Endeavour zal in samenwerking met cartograaf Manuel Claeys Bouuaert dit speelweefselplan uitwerken.

Het belang van een sterk speelweefsel(plan)

Informele groene plekken om te spelen zijn vandaag steeds minder spontaan beschikbaar en toegankelijk voor kinderen. De bedoeling van dit speelweefselplan is om meer ruimte te scheppen voor de behoeften van de jongste Beersenaren. Enerzijds is het belangrijk om voldoende open en groene ruimte voor hen te voorzien, liefst onder de vorm van prikkelende en stimulerende speelomgevingen. Anderzijds is het ook van belang om deze plekken op een veilige manier met elkaar te verbinden. Het speelweefsel wordt zo een aanééngesloten netwerk van speelruimtes (of knooppunten) dat strategisch kan worden ingezet om iedere inwoner te voet of per fiets binnen de 5 (tot max. 10) minuten van zijn/haar woonst op een veilige manier toegang te geven tot een kwaliteitsvolle speel- en/of groen ruimte.

Timing

Deze opdracht is opgedeeld in drie verschillende fases. In de analysefase trachten we de kansen voor een speelweefselplan in kaart te brengen. We leren hierbij de verschillende speelplekken op wijkniveau kennen door de ogen van de kinderen en andere actoren in de wijk. Hoe gebruiken de jongeren en kinderen vandaag de dag de bestaande plekken voor spelen en sporten? Daarbij brengen we de plekken in kaart waar het speelweefselplan zich kan gaan uitbreiden.

In de tweede fase starten we met het speelweefselplan vorm te geven door interactieve leer -en speelmomenten met diverse doelgroepen (kinderen, jongeren, jonge ouders en ouderen). Participatie staat in deze fase centraal. Zo zullen we in gesprek gaan met de jeugdraad om de belangen van de jongeren uit Beerse mee te nemen in de opdracht en werd tijdens de Roefeldag uitgebreid de tijd genomen worden om samen met jongere kinderen na te denken over hun (toekomstige) speelomgevingen. De ruimte wordt hierbij uitgetest en ideeën voor concrete vormgeving op diverse locaties komen tot stand.

Tot slot werken we in de derde fase toe naar visueel prikkelend beleidsdocument dat duidelijk zal maken hoe het speelweefsel in de toekomst verder kan ontwikkeld worden. Waar liggen kansen om bepaalde plekken op te waarderen of beter met elkaar te verbinden? Daarbij werken we een dynamische kaart uit. Deze kaart toont wat er al is en omvat alle info over het toekomstig speelweefsel op een bevattelijke en wervende manier.

Doelgroep

Enthousiasme tijdens Roefel 2022

Jullie lieten massaal jullie stem horen! De leer- en speelmomenten met het team van Endeavour tijdens Roefeldag was een succes! Heel wat ouders en kinderen hebben hun ervaringen en wensen met ons gedeeld om van Beerse een nog speelvriendelijkere gemeente te maken.

De inspiratiemuur lokte heel wat gesprekken uit. Op de kaart zette het team van Endeavour jullie favoriete speelplekken vast. Maar er werd ook gekeken naar de plekken die in de toekomst een make-over kunnen gebruiken. Tijdens de workshop ‘Pimp-my playground’ transformeerden de kids een saai grasveldje om tot hun ideale speelplek. Als afsluiter werden hun ideeën gepitcht aan onze burgemeester.

Volgende fase

Een dag vol frisse ideeën! Endeavour heeft hun research (kaartmateriaal, cijfers..) samen gebundeld met alle input die ze kregen via de gemeentelijke diensten, de Stadsregio, het onderwijs, de participatiemomenten… Nu volgt de tweede fase van het project, de visievorming, waarbij we opnieuw rekenen op jouw mening.

Voel je jong in Beerse 

Een park, een bos of het wijkpleintje in je buurt… het zijn allemaal plekken waar je elkaar kan ontmoeten. Ondertussen vertoeft Endeavour al een poosje in Beerse om samen met de bewoners plannen op te zetten om van Beerse een kind- en jongerenvriendelijke gemeente te maken.

Niet enkel kinderen en jongeren staan hierin centraal. Alle inwoners van Beerse verdienen de ruimte om met elkaar in contact te komen en om zich samen te ontspannen. Maar evengoed heb je recht op de openbare ruimte om even helemaal op jezelf te zijn.

Wat betekenen voor jou:

  • park Echelpoel
  • Vlederheide-Heksenkuil
  • het wijkpleintje bij jou in de buurt

Laat van je horen via bit.ly/VoelJeJongInBeerse

Foto's

Aangepast op: donderdag 25 mei 2023 om 14:46