Speelstraat organiseren

Inhoud

Een speelstraat is een bestaande straat – of een deel ervan – die verkeersvrij wordt gemaakt en vervolgens omgetoverd tot een speelparadijs voor kinderen. De kinderen kunnen zo enkele uren of een ganse dag vrijuit spelen. Een ideale manier voor kinderen (én volwassenen) uit een straat/buurt om elkaar beter te leren kennen op een leuke manier!

Voorwaarden

Wie in de straat woont:

 • mag met een motorvoertuig de straat in, maar moet stapvoets rijden.
 • mag parkeren in de speelstraat, toch wordt aangeraden om buiten de afgesloten zone te parkeren. Zo krijgen de kinderen meer speelruimte.

Een straat komt in aanmerking als speelstraat als:

 • de straat in een woonzone ligt
 • de snelheid in de straat beperkt is tot 50 km/uur
 • er geen openbaar vervoer door de straat rijdt
 • er geen belangrijk doorgaand verkeer door de straat rijdt
 • de omliggende straten na de invoering van de speelstraat bereikbaar blijven
 • 80% van de bewoners van de straat akkoord gaan om een speelstraat in te richten.

Periode

Je dient een aanvraag in minstens 6 weken voor aanvang van de startdatum van de speelstraat.

De speelstraat kan enkel worden ingericht tijdens de schoolvakanties (krokus-, pasen-, zomer-, herfst- en kerstvakantie) en in juni en september.

Tijdens de korte schoolvakantie en in juni en september mag er een speelstraat georganiseerd worden voor een aaneensluitende periode van maximum 7 dagen (inclusief weekends).

Tijdens de zomervakantie (juli en augustus) is er een keuze uit:

 • Een aaneensluitende periode van minimum 7 dagen en maximum 14 dagen (inclusief weekends)
 • 1 vaste dag per week gedurende de ganse zomervakantie
 • 4 opeenvolgende weekends.

Je mag zelf kiezen op welke uren je de speelstraten inricht maar we stellen wel de norm dat de speelstraten enkel kunnen ingericht worden tussen 10 en 22 uur.

Verantwoordelijken

Elke speelstraat heeft minstens 3 en liefst 5 verantwoordelijken, meters en peters genoemd.

Zij moeten de leeftijd van 18 jaar bereikt hebben op het moment dat de speelstraat ingericht wordt. Zij kijken toe dat het speelstraatreglement wordt nageleefd, dat de hekken tijdig geplaatst en weggenomen worden, beslissen of de speelstraat al dan niet ingericht wordt (vb bij regenweer) en zij zijn het aanspreekpunt voor de gemeente. De eerste op de lijst is tevens de contactpersoon

Procedure

 • download het afsprakenformulier en bewonersenquête.
 • vul het afsprakenformulier en bewonersenquête in en bewaar deze als digitaal document
 • start je aanvraag en voeg de ingevulde documenten toe aan de aanvraag
 • de gemeente contacteert je voor verder verloop
 • hekken met het verkeersbord C3 (verboden toegang) en het onderbord met daarop de vermelding 'Speelstraat' sluiten de speelstraat af
 • de speelstraatverantwoordelijken sluiten de speelstraat met de hekken af bij de start van de speeldag en halen die terug weg op het einde van de speeldag

Voor wie

Burger