Sociaal wonen

De gemeenten van de Stadsregio Turnhout passen een norm van 15% sociale huisvesting toe in nieuwe woonprojecten overeenkomstig de bepalingen van onderstaande richtlijnennota.