Scholengemeenschap Beerse: inschrijvingen schooljaar 2023-2024

Om de kwaliteit van ons onderwijs te verzekeren en niet in te boeten op het comfort en het welzijn van zowel kinderen als personeel, volgen we de maximumcapaciteit van onze scholen nauwgezet op.

Wat betekent dat voor de inschrijvingen voor schooljaar 2023-2024?

In basisschool Schransdries zal er een beperkt aantal vrije plaatsen zijn voor nieuwe kleuters. Daarom zullen we voor schooljaar 2023-2024 werken met een digitale inschrijfprocedure voor kleuters met geboortejaar 2018, 2019, 2020 en 2021 (t.e.m. 13 november 2021).

Meer info volgt binnenkort op de schoolwebsite http://www.scholengemeenschap-beerse.be/schransdries/ en de website van het lokaal bestuur www.beerse.be.  

Noteer alvast volgende belangrijke data i.v.m. de online inschrijfprocedure:

 • vanaf 28 februari 2023: start aanmelding (via digitaal aanmeldingssysteem)
 • vanaf 20 april 2023: bekendmaking toewijzing
 • vanaf 24 april t.e.m. 15 mei 2023: inschrijvingsperiode toegewezen leerlingen
 • vanaf 23 mei 2023: vrije inschrijvingen

Contactgegevens GBS Schransdries
GBS Schransdries
Schransdriesstraat 45

tel. 014 61 13 48
www.gbs-schransdries.be
e-mail: info.gbsschransdries@beerse.be


Voor de gemeentelijke basisscholen Albertstraat en De Singel is het online inschrijven nog niet van toepassing.

Contactgegevens GBS Albertstraat

GBS Albertstraat
Albertstraat 1

tel. 014 61 15 23
www.babeerse.be
e-mail: info.bab@beerse.be

Contactgegevens GBS De Singel
GBS De Singel
Schoolstraat 4

tel. 014 61 15 22
www.gbsdesingel.be
e-mail: gbsdesingel@beerse.be

Voor ons buitengewoon basisonderwijs kan je enkel inschrijven indien je kind een verslag Type 3, Type 9 of Type basisaanbod kreeg. Hier gelden geen vaste instapdagen.

Contactgegevens Giblo
Giblo
type 3, type 9, type basisaanbod 
Schransdriesstraat 47
Antwerpseweg 48

tel. 014 61 26 50
www.giblo.be
e-mail: inge.deswert@beerse.be

Hieronder vind je nog een keer het overzicht van de vaste instapmomenten voor het gewoon kleuteronderwijs.

Schooljaar 2022-2023

Vaste instapdata voor instappers geboortejaar 2020: 

 • 1 februari 2023 (kleuters geboren t.e.m. 1 augustus 2020)
 • 27 februari 2023 (kleuters geboren t.e.m. 27 augustus 2020)        
 • 17 april 2023 (kleuters geboren t.e.m. 17 oktober 2020)
 • 22 mei 2023 (kleuters geboren t.e.m. 22 november 2020)
 • Na zomervakantie 2023 – start op 1 september 2023 (kleuters geboren vanaf 23 november 2020 t.e.m. 31 december 2020)

Schooljaar 2023-2024

Vaste instapdata voor instappers geboortejaar 2021:

 • 1 september 2023 (kleuters geboren t.e.m. 1 maart 2021)
 • 6 november 2023 (kleuters geboren t.e.m.  6 mei 2021)
 • 8 januari 2024 (kleuters geboren t.e.m. 8 juli 2021)
 • 1 februari 2024 (kleuters geboren t.e.m. 1 augustus 2021)
 • 19 februari 2024 (kleuters geboren t.e.m. 19 augustus 2021)        
 • 15 april 2024 (kleuters geboren t.e.m. 15 oktober 2021)
 • 13 mei 2024 (kleuters geboren t.e.m. 13 november 2021)
 • Na zomervakantie 2024 – start op 2 september 2024 (kleuters geboren vanaf 14 november 2021 t.e.m. 31 december 2021)
Gepubliceerd op woensdag 25 jan 2023 om 08:00