Solidariteitsraad Beerse, de provincie Antwerpen en BOS+ ijveren samen voor bosherstel in Peru

Beerse gaat als één van de 1ste lokale besturen de samenwerking aan met de provincie Antwerpen en BOS+ voor het herstel van amazonewoud in Peru. Hiervoor investeert solidariteitsraad Beerse 2.000 euro in het BOS+project gesitueerd in de gemeenschapsreservaten Yanesha en Amarakaeri.

In samenwerking met BOS+ herstelt de provincie Antwerpen voor het project  ‘Behoud en herstel van Amazonewoud in Peru in het kader van co-beheer van natuurreservaten door inheemse gemeenschappen’ jaarlijks 12 ha bomen in het Amazonewoud, goed voor de compensatie van telkens 4.000 ton CO2 en beschermt ze 60.000 ha tropisch woud, een gebied vergelijkbaar met de totale bosoppervlakte die onze provincie rijk is.

“Inzet voor een beter klimaat is een prioriteit voor de provincie Antwerpen, zowel op eigen grondgebied, maar ook wereldwijd. Aandacht voor meer en beter bos, voor bosherstel (CO2-compensatie) en bosbescherming zijn hier een essentieel onderdeel van. Eveneens ging de provincie Antwerpen het engagement aan om sinds 2020 als organisatie klimaatneutraal te zijn. Kortom, dit project wil de lokale aan de wereldwijde impact koppelen”, verduidelijkt gedeputeerde Luk Lemmens, bevoegd voor Mondiaal Beleid

De ecologische en klimaatdoelen worden gekoppeld aan een sterk mondiaal project met nadruk op duurzame resultaten en voordelen voor de lokale bevolking. 

“De inheemse gemeenschap en hun socio-economische vooruitgang staan centraal in het Peruviaans project. Zij krijgen een belangrijke rol in het beheer. Ook levert het project hen heel wat voordelen op zoals boslandbouw, een betere waterbevoorrading en niet-houtige bosproducten (oliën, vruchten, medicinale planten, …) die kunnen ingezet worden voor eigen gebruik maar ook voor verkoop, wat zorgt voor inkomen”, licht Pieter Van de Sype, BOS+ beleidsmedewerker verder toe.

Ook het herstel van het natuurlijk ecosysteem is hierbij van groot belang. Er wordt dan ook ingezet op biodiversiteitsmonitoring. Deze monitoring gebeurt in samenwerking met de inheemse bevolking te Peru. Onder hen wordt een groep mensen getraind in wetenschappelijke methoden en digitale technieken om data te verzamelen over verschillende indicatorsoorten. Bij hen is immers een enorme kennis m.b.t. het lokale ecosysteem en de soorten aanwezig. Hierbij worden ook een Vlaamse & Peruviaanse universiteit en de lokale autoriteiten betrokken.

Op deze manier gaan het streven naar globale klimaatdoelen en mondiale samenwerking hand in hand. Een win-win voor natuur én mens!

Beerse sluit aan bij provincie Antwerpen en Bos+

Inzet voor een beter klimaat is prioriteit voor lokaal bestuur Beerse. In eerste instantie op eigen grondgebied. Tegen 2030 wil het bestuur 40% minder broeikasgassen uitstoten. Om dit te realiseren, investeert Beerse in elektrische wagens en zonnepanelen. In nieuwbouwprojecten worden warmtepompen voorzien en oude beglazing wordt vervangen door hoogrendementsglas.

Maar ook wereldwijd wil Beerse via de solidariteitsraad zijn steentje bijdragen. De solidariteitsraad investeert, bovenop het aandeel van de provincie, 2.000 euro in het BOS+project voor het herstel van bos in Peru (gemeenschapsreservaten Yanesha en Amarakaeri). Burgemeester Bart Craane van Beerse onderschrijft dit volledig: “Solidariteit is zorgen voor elkaars welbevinden, gezondheid en levenskwaliteit in onze eigen omgeving, maar ook op mondiaal niveau.”

“Met dit project zetten we in op de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen. Op deze manier pakken we volgende acties aan: SDG 1: geen armoede, SDG 10: ongelijkheid verminderen, SDG 13: klimaatactie, SDG 15: leven op het land en SDG 17: partnerschap om doelstellingen te bereiken. We zijn blij dat we met de solidariteitsraad kunnen meewerken aan deze doelstellingen.”, vult Luc Guns van de solidariteitsraad aan. 

Lokaal ondersteunt mondiaal

Lokale besturen worden uitgenodigd om op maat in te tekenen op deze samenwerking met de provincie Antwerpen en BOS+. Vele lokale besturen delen immers het provinciale engagement voor een beter klimaat in de eigen regio en wereldwijd.

“De provincie Antwerpen verwelkomt Beerse en de solidariteitsraad dan ook graag bij dit partnerschap tussen de provincie Antwerpen en BOS+ omtrent het project ‘Behoud en herstel van Amazonewoud’ in Peru. Op deze manier werken we over letterlijke en figuurlijke grenzen heen aan een versterking van het klimaat”, meldt gedeputeerde Luk Lemmens, bevoegd voor Mondiaal Beleid.

Ook zullen Beerse en de solidariteitsraad kunnen rekenen op een netwerk van betrokken lokale besturen. De provincie Antwerpen engageert zich immers om de betrokken partners en BOS+ regelmatig samen te brengen voor uitwisseling, vorming en contacten. Zo bouwen we samen aan één sterk verhaal, zowel in het Amazonewoud als in onze eigen regio!

Gepubliceerd op dinsdag 21 jun 2022 om 10:30