Ruimtelijke uitvoeringsplannen, verordeningen, gewestplan, algemene en bijzondere plannen van aanleg

De Vlaamse overheid stelt via de webtoepassing Digitale Stedenbouwkundige Informatie deze zaken digitaal ter beschikking:

  • Ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP)
  • Onteigeningsplan in uitvoering van een ruimtelijk uitvoeringsplan
  • Herziening of opheffing verouderde inrichtingsvoorschriften
  • Stedenbouwkundige verordening
  • Bouwverordening
  • Gewestplan
  • Algemeen plan van aanleg (APA)
  • Bijzonder plan van aanleg (BPA)
  • Rooilijnplan