Start fase 2 rioleringswerken Tempelstraat - Abdijstraat - Pastoriestraat

Op 4 april startten Aquafin, Fluvius, de Provincie Antwerpen en het lokaal bestuur Beerse met een groot gezamenlijk rioleringsproject nabij het centrum van Beerse. Het gaat om renovatiewerken van de gemeentelijke leidingen in de Tempelstraat, Abdijstraat, een deel van de Pastoriestraat, Felix Timmermansstraat, een deel van de Guido Gezellestraat, een deel van de Rodenbachlaan en tot slot in een deel van de Stijn Streuvelsstraat. De werken zullen ongeveer 14 maanden duren.

Wie doet wat?

  • Aquafin: rioleringswerken in de Tempelstraat en Abdijstraat
  • Fluvius: de rioleringswerken in de Schrijverswijk
  • Lokaal bestuur Beerse: de bovenbouw van de wegen
  • Provincie Antwerpen: het verleggen van de Laakbeek

Wanneer starten de rioleringswerken?
De voorbereidende aanpassingswerken van de nutsbedrijven (Pidpa, Telenet, Proximus, …) zijn intussen uitgevoerd. De effectieve rioleringswerken kunnen dus van start gaan. Deze zullen uitgevoerd worden in verschillende fasen. De timing per fase geven we in de tabel hieronder weer.

FasePlaats - omgeving werkenStartVermoedelijke duur
1Tempelstraat – Rodenbachlaan (werken door Aquafin)4 april 202223 december 2022
2Kruispunt Bisschopslaan – Tempelstraat – Abdijstraat (werken door Aquafin)september 2022 december 2022
3Abdijstraat (werken door Aquafin)november 2022mei 2023
4Guido Gezellestraat – Felix Timmermansstraat – Stijn Streuvelsstraat (werken door Fluvius)augustus 2022juli 2023
5Pastoriestraat (Werken door Fluvius)november 2022mei 2023

Opgelet: Deze planning is louter informatief en kan veranderen door onvoorziene omstandigheden (o.a. slecht weer).

Start werken Rodenbachlaan

Op woensdag 17 augustus startten de werken in de Rodenbachlaan. De straat is afgesloten voor doorgaand verkeer. De werken starten op het kruispunt Tempelstraat/Rodenbachlaan om zo verder te werken tot aan de Laak.

De bewoners van de Rodenbachlaan werden op de hoogte gebracht door de aannemer via een bewonersbrief. Er werd hen gevraagd om alle wagens buiten de werkzone te plaatsen tijdens de werkuren. Voor ophaling van vuilnis zorgt de aannemer dat vuilnis op een punt wordt verzameld of dat de ophaaldienst tot bij de bewoners geraakt.

Kruispunt Tempelstraat - Bisschopslaan - Abdijstraat

Het kruispunt Bisschopslaan – Abdijstraat – Tempelstraat vanaf maandag 29 augustus tot het einde van het jaar volledig afgesloten. Dit zal een grote impact hebben op het verkeer in Beerse centrum, waar enkel nog lokaal verkeer mogelijk zal zijn.

Doorgaand auto- en vrachtverkeer wordt omgeleid via de Antwerpseweg, Sint-Corneliusstraat, Schransdriesstraat en Polendam. Aan brug 6 komen tijdelijke verkeerslichten.

Voor fietsers en hulpdiensten wordt lokaal een omleiding voorzien via de Abdijstraat en de Pastoriestraat.

Ook het traject van de buslijnen die normaal het centrum van Beerse bedienen, zal aangepast worden:

  • Lijnen 431 en 433 (Turnhout – Rijkevorsel – Hoogstraten) volgen in beide richtingen de omleiding van het doorgaand verkeer via de Antwerpseweg en de Sint-Corneliusstraat. Vanaf de Schransdriesstraat komen ze terug op hun gebruikelijke route. Ze zullen de haltes in het centrum (Gemeentehuis, Dorp, Smisstraat en Larenstraat) niet bedienen.  De haltes Gierleseweg en Dageraadlaan langs de Antwerpseweg worden extra bediend.
  • Lijn 434 (Turnhout – Merksplas – Hoogstraten) zal ook in beide richtingen de omleiding volgen via de Antwerpseweg en Sint-Corneliusstraat, maar rijdt via de Kapelstraat en de Lindenlaan terug naar het centrum om daar aan te sluiten op haar gebruikelijke route. Zij zal de haltes Larenstraat en Smisstraat bijkomend bedienen. De halte Beerse Dorp wordt tijdelijk verplaatst naar het Kerkplein en de Lindenlaan.
  • Lijn 1 (Turnhout – Beerse den Hout) ondervindt geen hinder van de werken en zal haar gewone route kunnen volgen.

Stijn Streuvelsstraat

De werken in de Stijn Streuvelsstraat starten ook op in de loop van september. De werken zullen plaatsvinden tot december 2022 en doorgaand verkeer zal niet mogelijk zijn. Eenmaal we meer informatie hebben van de aannemer, volgt verdere informatie.

Hinder en bereikbaarheid voor bewoners
Tijdens de werken is enkel plaatselijk verkeer mogelijk, maar tijdens de werkuren - van 7 tot 16.30 uur - zal dit op bepaalde momenten toch voor hinder zorgen. Denk daarbij aan stilstaande of manoeuvrerende werfvoertuigen.

Af en toe zal je als bewoner met de auto niet tot bij je oprit of garage kunnen. Bijvoorbeeld als de sleuven voor de rioolbuizen worden gegraven, klinkers worden geplaatst of asfalt wordt gelegd. De aannemer laat je dit op voorhand weten. Hij zal je vragen om je wagen tijdig in een andere straat of op de voorziene ruimte te parkeren. Te voet geraak je uiteraard altijd tot bij je thuis.

Meer info vind je hier. 

Gepubliceerd op donderdag 25 aug 2022 om 17:10