Dit zijn de resultaten van het participatietraject Veerkrachtig Vlimmeren

Op 6 november werden tijdens het toonmoment de resultaten van het participatietraject Veerkrachtige Dorpen in Vlimmeren toegelicht aan de inwoners. Vanaf het startmoment op 9 november 2022 tot de laatste participatiesessie eind mei dachten in totaal meer dan 100
Vlimmerenaars mee na over de toekomst van hun dorp. Bedankt voor jullie enthousiaste input!

Onder begeleiding van het opgerichte Dorpsteam en het lokaal bestuur, kwamen we tot volgende doelstellingen en wensen:

Trefpunten in Vlimmeren

Onder de noemer ‘trefpunten in Vlimmeren’ formuleerden we volgende wensen:
WENS 1: Vlimmeren, een gezellig dorp vol kansen op ontmoeting
WENS 2: Vlimmeren, waar alle generaties gezellig buiten kunnen vertoeven op openbaar terrein

Deze wensen werden verder uitgediept tot volgende voorstellen:

- Dorpsidentiteit erkennen en bewaren
- Duurzaam, gedeeld patrimonium voor verenigingen
- Duurzame ontmoetingsruimten met dienstenaanbod van, voor en door de Vlimmerenaren
- Ontmoetingen stimuleren en ondersteunen
- Nieuwkomers voelen zich welkom in het dorp
- Elke Vlimmerenaar is op de hoogte van activiteiten

De deelnemers aan de participatiesessies vinden het belangrijk dat alle leeftijden en doelgroepen elkaar spontaan kunnen ontmoeten. Ze willen enerzijds ontmoetingsplekken die verschillende generaties iets te bieden hebben en samenbrengt. Anderzijds zou het fijn zijn dat bepaalde doelgroepen (zeker de jeugd en ouderen) hun eigen plekje met bijhorende activiteit(en) hebben.

De inwoners denken aan gezellige, groene buitenplaatsen die spontaan mensen uit de buurt aantrekken en waar banken, vuilbakken en sanitaire voorzieningen beschikbaar zijn. De weg naar deze ontmoetingsplekken moet voor alle leeftijden veilig en aangenaam zijn.

Levenslang wonen in Vlimmeren

Nadenken over ‘Levenslang wonen in Vlimmeren’ bracht wensen en ideeën naar boven rond een Vlimmeren waar ouderen lang en zelfstandig kunnen wonen, waar gezinnen en jongeren zich kunnen settelen en waar kansengroepen de weg naar ondersteuning vinden en betrokken worden.

Toegankelijk en bereikbaar Vlimmeren

Onder het 3e thema, ‘Toegankelijk en bereikbaar Vlimmeren’, formuleerden we wensen m.b.t. mobiliteit en de band tussen het dorp en het lokaal bestuur. Nu en in de toekomst willen we werken aan identiteit en eigenheid van Vlimmeren zonder de verbondenheid met het lokaal bestuur uit het oog te verliezen. We gaan voor een Vlimmeren waar inwoners goed geïnformeerd zijn en zich verbonden voelen met Beerse. Verkeersveiligheid en bereikbaarheid verdienen extra, blijvende aandacht.


Benieuwd naar het volledige visiedocument waar bovenstaande wensen en ideeën omschreven staan? Je kan het hieronder downloaden en inkijken.

En wat gebeurt er nu?

De komende jaren bekijken we welke acties kunnen uitgevoerd worden, op welke termijn dit kan en wie dit op zich neemt. En we gaan ook écht aan de slag!

Zin om mee te werken? Het Dorpsteam, denkers én doeners voor het dorp, kan steeds helpende handen en ondersteuning gebruiken.
Geïnteresseerd? Kom op maandag 4 december om 19.30 uur naar de Oude Pastorij. Of contacteer ons via elle.verwaest@beerse.be (tel. 014 61 19 71) of dorpen@provincieantwerpen.be.

Gepubliceerd op dinsdag 7 nov 2023 om 17:22