Resultaten lokale monitor 'alcohol & jongeren' in de kijker

Lokale en intergemeentelijke preventiewerkers gaan regelmatig na of de wetgeving op de verkoop van alcohol aan minderjarigen in ons dorp wordt nageleefd. Zij werken hiervoor samen met jongeren van 15 en 16 jaar, die in supermarkten, buurt- en nachtwinkels proberen zwak alcoholische drank of sterke drank aan te kopen, steeds onder begeleiding van een preventiewerker.

Hoe gaan ze te werk?

Ze gaan langs in de winkel, nemen een alcoholische drank en snacks mee en bekijken of de aankoop aan de kassa geweigerd wordt of niet. Ze kochten in het onderzoek nooit alcohol aan. Als de aankoop niet geweigerd werd, gaven ze aan onvoldoende geld bij te hebben. Ze lieten ze de alcohol achter en namen enkel de snacks mee.

Het is niet de bedoeling om de sector op basis van de resultaten te beschuldigen of te sanctioneren, wel om het naleven van de wetgeving onder de aandacht te brengen. Daarnaast gaan we eventueel in dialoog met de handelaars over de knelpunten die zij ervaren bij het naleven van de wetgeving en bekijken we hoe zij kunnen ondersteund worden.

Resultaten lokale monitor 2021 – 2022

Jongeren gingen in de periode tussen 2021 en 2022 in Beerse langs bij 12 winkels: twee harddiscounters, 2 winkels uit de middelgrote distributie, 6 kleine winkels (incl. krantenwinkels) en 2 nachtwinkels.

In totaal werd er 6 keer een potentiële aankoop van alcohol door jongeren geregistreerd.

  • 50% van de winkels (of 6 van de 12) weigerden de aankoop.
  • De meeste nachtwinkels en kleinere winkels leefden de wetgeving na: twee weigeringen vonden plaats in de nachtwinkels (2/2 of 100%). Vier weigeringen vonden plaats in de kleinere winkels (4/6 of 67%).
  • In de middelgrote distributie (0/2) en in de harddiscounters (0/2) werd geen enkele keer een weigering opgetekend.
  • In een kwart van de bezochte winkels (3 van de 12 winkels) was een leeftijdsaanduiding terug te vinden rond de verkoop van alcohol aan jongeren.
  • In 7 winkels werd de jongere naar zijn/haar leeftijd gevraagd door de kassabediende. Opvallend is dat in twee winkels er wel naar de leeftijd werd gevraagd, maar dat de jongeren toch alcohol mochten aankopen.
  • Tijdens de bezoeken aan de verkooppunten werd door de jongeren ook aandacht besteed aan mogelijk beïnvloedende factoren zoals bijvoorbeeld de drukte in de winkel. Omdat het in geen enkele winkel druk was op het moment dat de aankooppogingen plaatsvonden, kan er geen uitspraak gedaan worden over een verband tussen de drukte in de winkel en het weigeren of toestaan van een aankooppoging.

Hoe nu verder?

Het lokaal bestuur start een sensibiliseringscampagne op waarbij:

  1. Via een infobrief en flyer de wetgeving rond de verkoop van alcohol aan minderjarigen nog eens extra onder de aandacht wordt gebracht van de handelaars.
  2. De handelaars gevraagd wordt stickers rond de wetgeving duidelijk zichtbaar op te hangen op de locaties in de winkel waar alcohol te koop staat aangeboden, maar ook aan de kassa, zodat de eventuele koper attent wordt gemaakt op de wetgeving.

Tot slot zal de intergemeentelijk preventiewerker in de maand mei steekproefgewijs opnieuw langsgaan bij de winkels om te controleren of de voorgestelde acties werden uitgevoerd. Indien dat niet het geval is, kan de intergemeentelijk preventiewerker verder in gesprek gaan met de lokale handelaars.

Gepubliceerd op donderdag 23 mrt 2023 om 14:08