Heb jij recht op een verhoogde tegemoetkoming (VT)?

Je hebt automatisch recht op de verhoogde tegemoetkoming, als je een bepaald sociaal voordeel geniet of als je je in een van volgende situaties bevindt:

  • leefloon of gelijkaardige hulp van het OCMW gedurende drie opeenvolgende en ononderbroken maanden
  • inkomensgarantie voor ouderen (IGO) of gewaarborgd inkomen voor bejaarden
  • tegemoetkoming (een geldelijke uitkering) voor personen met een handicap, toegekend door de FOD sociale zekerheid: integratietegemoetkoming, inkomsvervangende tegemoetkoming of zorgbudget voor ouderen met een zorgnood
  • zorgtoeslag voor kinderen met een fysieke of mentale handicap van minstens 66%
  • niet-begeleide minderjarige vreemdeling (MBMV)
  • kinderen (jonger dan 25) die als wees ingeschreven zijn bij het ziekenfonds

Je ziekenfonds kan je vertellen of je voldoet aan de voorwaarden om aanspraak te maken op de verhoogde tegemoetkoming. Je kan er ook je aanvraag voor de VT indienen. Maar je bent uiteraard ook altijd welkom met al je vragen bij onze sociale dienst (op afspraak!) of bij De Watertoren Beerse.

Bekijk zeker de flyer in de bijlage hieronder en ontdek hier de diverse financiële voordelen van de VT.

Verwante producten

Gepubliceerd op vrijdag 3 feb 2023 om 12:22