Naar inhoud

Rampenbestrijding

Zware ongevallen en rampen komen gelukkig niet zo vaak voor. Een echte noodsituatie is toch niet helemaal ondenkbaar. Het gemeentebestuur en de hulpverleners werken samen om de bevolking zo goed mogelijk te beschermen tegen alle vormen van onheil. Die samenwerking wordt vastgelegd in het gemeentelijk rampenplan dat een overzicht bevat van de voorbereidingen die de gemeente treft om mogelijke incidenten snel en doelmatig te bestrijden.

Heb je door extreme weersomstandigheden schade geleden, dan kan je dat via onderstaande e-formulier melden aan de coördinator noodplanning. Deze gegevens gaan naar de dienst rampenschade van de provincie Antwerpen. Deze dienst stelt een dossier samen, dat ze naar de minister van Binnenlandse Zaken sturen. De ministerraad beslist over het al dan niet erkennen als ramp.
In afwachting van een eventuele erkenning, verzamel je best al voldoende bewijsmateriaal. Neem dus meteen foto's en bewaar je facturen van herstellingswerken.

Na een erkenning als ramp kan je via de onderstaande formulieren een financiële tussenkomst aanvragen voor de geleden schade. Deze formulieren kan je ook downloaden via www.civieleveiligheid.be.

Tim Martens
Intergemeentelijke Coördinator Noodplanning
tim.martens@noodplanningnoorderkempen.be

Lokale besturen:
- Ravels
- Arendonk
- Beerse
- Baarle-Hertog