Milieuraad

De Milieu- en NAtuurraad (MINA-raad) of kortweg de milieuraad geeft advies over het milieu- en natuurbeleid in de gemeente. Dat kan gebeuren op vraag van het schepencollege of de gemeenteraad of op eigen initiatief.