Wijkraad

Het comité van verenigde wijkraden heeft als doel overleg en samenwerking tot stand te brengen tussen enerzijds de wijken en buurten onderling en het lokaal bestuur anderzijds.
Het comité vergadert minstens driemaal per jaar.

Onze gemeente telt 17 verschillende wijken, elk met een eigen bestuur, eigen werking en al dan niet een eigen jaarprogramma met diverse activiteiten en/of evenementen.
Hieronder vind je de contactgegevens voor iedere wijk.

Weet jij al tot welke wijk jouw straat behoort? Zie lijst met de wijken per straat, bij downloads.

1. Beekakkers
wijkbeekakkers@gmail.com 
0486 64 61 67
Facebook: Wijk Beekakkers

2. Beerse Dorp
Jef Verheyen (secretaris)
Jozef.verheyen5@telenet.be 
Kaarten en petanque op maandag- en woensdagnamiddag tussen 13 en 17 uur
Wijklokaal in de Boudewijnstraat tussen nr. 48 en 50. 

3. Den Hout Noord
Dirk Proost
wijklokaal met speeltuin: Heidestraat 17B
denhoutnoordbeerse@gmail.com 
0485 79 22 41
Facebook: Den Hout Noord Beerse

Buurtwerking met als doel mensen samen te brengen en buren beter te leren kennen. Vertegenwoordigd in overleg met de zware industrie (Aurubis Beerse, Wienerberger, Campine) en hiervoor ook aanspreekpunt voor de bewoners van de wijk. 

Er worden heel wat activiteiten georganiseerd zoals een wandeling, wijk- en bevrijdingsfeesten, eindejaarsdrink, garageverkoop... Ontdek alles op de Facebookpagina. 

4. Flemere
Jos Van Raak
Bloemenstraat 12
2340 vlimmeren
jos.van.raak@telenet.be 
03 312 26 30

5. Heilaar
Jan Verschueren
Merksplasseweg 91
2340 Beerse
janverschuerenjan@gmail.com 
0497 21 90 10

6. Hemelrijk
Dries Goetschalckx
wijk.hemelrijk@gmail.com 
0496 126147
Facebook: Wijk Hemelrijk Beerse
www.wijkhemelrijk.wordpress.com

7. Hoge Bergen
dehogebergen@gmail.com 
Facebook: De Hoge Bergen

8. Krommenhof
Voorzitter: Wouters Tom
Schoolstraat 28
2340 Beerse
tom.wouters20@telenet.be
www.wijkkrommenhof.be

9. Nief Bloemenwijk
Info@deniefbloemenwijk.be
www.deniefbloemenwijk.be

10. Wijkvereniging Oosthoek
Opstal 7, Beerse
Vzw.Wijkvereniging.oosthoek@skynet.be
014 61 28 17
Facebook: vzw Wijkvereniging oosthoek

11. Schutsboom
buurtschutsboom@gmail.com
Facebook: buurt schutsboom vzw

12. Stekelbaarsstraat
Stekelbaarsstraat@gmail.com

13. ’t Suydt 
wijk.suydt@gmail.com
Facebook: wijkvereniging ‘t Suydt

14. Voorkens
 Heidi Sneyders
buurtvoorkens@gmail.com 
Facebook: De Voorkens

15. Vorsenzang
Yolanda Dams (voorzitter)
buurtvorsenzang@outlook.com 
0489 82 30 60
Facebook: Buurt Vorsenzang

Wij organiseren eenmaal per jaar in het begin van de zomer een buurtfeest. Verder proberen wij jong en oud te betrekken in onze buurtwerking tijdens een infomoment en een actieve activiteit. Ideeën voor activiteiten of hulpvaardige handen zijn altijd welkom!


16. Westhoek 
Luc Jacobien
wijkcomiteewesthoekbeerse@gmail.com 
0496 05 90 39

Verwante producten