Raad van bestuur AGB

Het AGB of autonoom gemeentebedrijf van Beerse staat in voor het beheer, het onderhoud en de exploitatie van de gemeentelijke culturele en sportinfrastructuur. Het AGB organiseert ook culturele en sportieve activiteiten.

De raad van bestuur van het AGB wordt gevormd door de 25 gemeenteraadsleden. 

Vergaderingen

De vergaderingen van de raad van bestuur zijn niet openbaar. Van elke vergadering wordt na afloop wel online een besluitenlijst bekendgemaakt. Daarop lees je per vergadering welke punten behandeld werden, met telkens een beknopte samenvatting. Een beslissing kan je opvragen via openbaarheid van bestuur.

Ben je het niet eens met een beslissing, dan kan je klacht indienen bij het Agentschap Binnenlands Bestuur van de Vlaamse overheid.

Personen