Opmaak Ruimtelijk Uitvoeringsplan Aurubis

Gepland
Start: 01-01-2023
Einde: 31-12-2024
De inrichtingsmogelijkheden van het bedrijfsterrein van Aurubis Beerse nv zijn sinds 2004 vastgelegd in het ‘Bijzonder Plan van Aanleg (BPA) Metallo’. Daarin staat onder meer waar en onder welke voorwaarden gebouwd mag worden.

De nieuwe ontsluitingsweg zal echter deels over het bedrijfsterrein van Aurubis lopen. Dat betekent dat de inrichtingsvoorschriften van het terrein opnieuw aangepast moeten worden.
Hoe dat gebeurt? Met een nieuw ruimtelijk uitvoeringsplan voor Aurubis.