Plan-MER onderzoekt varianten

Gerealiseerd
Start: 03-09-2007
Einde: 27-01-2010
De volgende stap richting realisatie is de opmaak van een milieu-effectenrapport (MER) voor de nieuwe verbinding tussen de Antwerpseweg en de Rijkevorselseweg.

In het plan-MER werden verschillende tracés en varianten onderzocht, zowel voor het noordelijk als voor het zuidelijk gedeelte van de nieuwe ontsluitingsweg, als voor een vaste of een ophaalbrug.

Ook de milieu-impact van een nieuw regionaal overslagcentrum (ROC) op de terreinen van Aurubis Beerse nv (toen ‘Metallo Chimique’) werd onderzocht. In de eindbespreking van het plan-MER werd gesteld dat er geen eenduidige voorkeur kan aangeven voor één van de onderzochte alternatieven.

Uit het plan-MER bleek ook dat de ontsluitingsweg geen maasverkleinend effect zal doen optreden. Bij alle alternatieven zou het vrachtverkeer door de kernen van Beerse en Den Hout steeds verminderen. Hierdoor zouden daar de hinder en gezondheidseffecten afnemen, wat met het plan beoogd werd. De hindereffecten verplaatsen zich dan naar het plangebied, waar de bewoning evenwel minder talrijk en minder geconcentreerd is.

Het plan-MER werd door de Dienst MER goedgekeurd op 27 januari 2010.

Na de goedkeuring van het plan-MER bleef er nog enige juridische onduidelijkheid bestaan over welk beleidsniveau al of niet bevoegd zou zijn voor de opmaak van een RUP. Na een overleg met het kabinet Muyters werd er eind 2010 mee ingestemd dat het lokaal bestuur bevoegd was voor de opmaak van het RUP.