Vastleggen tracé fietsostrade

Gerealiseerd
Start: 27-10-2021
Einde: 24-10-2022
Het is nu duidelijk welk tracé de fietsostrade in Beerse zal volgen.

De Vlaamse Regering heeft beslist dat er tussen Turnhout en Antwerpen langs het kanaal een fietsostrade of fietssnelweg moet komen. Waar deze fietssnelweg juist komt te liggen en via welke bruggen die het kanaal zal oversteken, heeft een belangrijke impact op de nieuwe ontsluitingsweg en hoe deze moet aangelegd worden.

Daarom heeft het lokaal bestuur eind 2021 opdracht gegeven voor een studie om het tracé van de fietsostrade vast te leggen. Dit gebeurde samen met alle lokale en bovenlokale partners en met inspraak van inwoners. Tijdens de validatiegroep van 24 oktober 2022 keurden alle partners het tracé goed. De fietsostrade volgt in Rijkevorsel de noordoever tot aan de fietsers- en voetgangersbrug in Sint-Jozef. Daar steekt de fietssnelweg het kanaal over en loopt zo via de zuidelijke kant verder tot aan brug 4, om daar opnieuw de oversteek te maken tot in Turnhout.

Via een vervolgstudie zullen we bepalen waar de fietsostrade juist op het terrein komt en wie welke investeringen moet gaan doen.