Uitvoering detailstudies

In uitvoering
Start: 01-09-2020
Einde: 31-12-2028
De uitvoering van de verdere detailstudies is nodig voor de omgevingsvergunningen en het zoeken van aannemers voor de uitvoering.

Zowel voor de Steenbakkersdam, de Polendam, de Rijkevorselseweg als voor de nieuwe weg langs Wienerberger en Aurubis Beerse, de vaste brug en de Nieuwe Dreef moeten nog verdere detailstudies gebeuren. Dat is nodig om de omgevingsvergunningen te kunnen aanvragen en om aannemers te kunnen zoeken voor de uitvoering.