Naar inhoud

Pandenbeleid

Gemeente kiest voor actief pandenbeleid

Sinds het in voege gaan van het zogenaamde grond- en pandendecreet in 2010 maakt de gemeente Beerse reeds werk van de opsporing en bestrijding van leegstaande, ongeschikte, onbewoonbare  en later ook verwaarloosde panden. Dergelijke verloederde panden komen de leefbaarheid van een straat en/of wijk niet ten goede. Bovendien is er veel vraag naar kwaliteitsvolle en betaalbare woningen.

Sinds 2015 hebben de gemeenten stappen gezet om het pandenbeleid gezamenlijk aan te pakken. Enerzijds worden eigenaars vooraf aangeschreven en geïnformeerd over de gevolgen. Daarnaast wordt er ondersteuning geboden in de zoektocht naar een oplossing voor hun pand.

Indien de eigenaar geen stappen zet om de problemen van het pand aan te pakken, zal de gemeente de eigenaar belasten. Die belasting is echter pas verschuldigd een jaar na de opname in de inventaris.

Voor meer informatie kan je de brochure pandenbeleid van Wonen Stadsregio Turnhout raadplegen

Overzicht