Naar inhoud

Kappen van bomen, jacht of visserij

Vergunning?

Het uittoppen van bomen is vrijgesteld van vergunning.

Het vellen van hoogstammige bomen (d.w.z. bomen die op een hoogte van 1 m een stamomtrek van min. 1 m hebben) is vrijgesteld van vergunning als:

  • de boom niet tot een bos behoort
  • de boom op maximaal 15 meter van de woning staat
  • de boom in woongebied, agrarisch gebied of industriegebied staat
  • de boom niet in woonparkgebied staat

Bos?

Delen van de tuin die met bomen bezet zijn en waartoe een boseigen fauna en flora behoort, worden wel als bos aanzien.

Voor het ontbossen is een omgevingsvergunning waarbij de ontbossing dient te worden gecompenseerd. Meer info vindt u via deze link: https://www.natuurenbos.be/bomenkappen/ontbossen.

Voor het vellen van bomen in een bos is een kapmachtiging van het Agentschap Natuur en Bos vereist. Meer info vindt u via deze link: https://www.natuurenbos.be/bomenkappen/bosbeheer 

Overzicht