Naar inhoud

Aanvragen tot omgevingsvergunning

U vindt hieronder een overzicht van alle lopende onderzoeken op het grondgebied van onze gemeente.

Inkijken van het openbaar onderzoek kan, na afspraak en zolang het openbaar onderzoek loopt, bij de gemeentelijke dienst omgeving. Een afspraak maken kan via mail - omgeving@beerse.be of telefonisch 014 62 25 87. De vergunningsaanvraag kan tevens beperkt digitaal worden geraadpleegd via het omgevingsloket/publiek loket.

Meer info:

  • Het openbaar onderzoek duurt dertig dagen.
  • De vergunningsaanvraag wordt bekendgemaakt door: aanplakking van een gele affiche ter plaatse, de publicatie op de website van de gemeente, de individuele kennisgeving naar andere eigenaars en gebruikers in de buurt, ed.
  • Gedurende de periode waarin het openbaar onderzoek loopt, kan iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon standpunten, opmerkingen en/of bezwaren meedelen aan het college van burgemeester en schepenen van de gemeente waar het voorwerp van de vergunningsaanvraag uitgevoerd zal worden. Ook als de deputatie of de Vlaamse Regering bevoegd is om te beslissen over de aanvraag, moeten de bezwaren naar de gemeente gestuurd worden.
  • Lopende openbare onderzoeken kunt u bekijken op het publiek loket. Via die weg kunt u ook een bezwaarschrift indienen. Let wel: auteursrechtelijk beschermde info en privacygevoelige gegevens worden nooit getoond in het publiek omgevingsloket, maar die kunt u wel bij de gemeente inkijken.
  • Het indienen van een bezwaarschrift wordt bij voorkeur gedaan via het omgevingsloket. Je kan een bezwaarschrift ook persoonlijk en tegen ontvangstbewijs afgeven op het onthaal van het gemeentehuis. Bij afgifte van een bundel bezwaarschriften, ontvang je slechts één ontvangstbewijs. Er worden geen kopies van bezwaarschriften meegegeven.

Overzicht