Naar inhoud

Stand van zaken Ontsluiting Kanaalzone West - december 2015

De gemeente Beerse ijvert al jaren voor het weren van doorgaand zwaar verkeer uit het centrum en deelkern Den Hout. Bovendien wil men de ontsluiting van de ganse Kanaalzone optimaliseren waarbij ook wordt ingezet op transport via het water.

In het verleden werden al heel wat studies uitgewerkt door de Vlaamse, provinciale en gemeentelijke overheden. Na heel wat bijkomende onderzoeken werd eind december vorig jaar het rapport ‘Gebiedsgerichte visie – Ontsluitingsweg Kanaalzone West’ in de gemeenteraad besproken en viel de beslissing om verder werk te maken van de concrete aanleg van de ontsluitingsweg tussen de Rijkevorselseweg en Antwerpseweg. Het voorziene tracé loopt via:

  • de huidige toegangsweg naar Wienerberger
  • een nieuwe kanaalbrug tussen de bedrijven Wienerberger en Campine
  • een nieuwe weg ten westen van Metallo Chimique
  • de Nieuwe Dreef.

Het omvangrijke proces loopt al een hele tijd onder begeleiding van procesmanager Wouter Dernau. We vroegen hem naar een stand van zaken. Dat kan je hieronder downloaden.

Overzicht