Naar inhoud

Premie gescheiden afvoersysteem

De beheerders van riolen proberen op termijn op zoveel mogelijk plaatsen een gescheiden riolering te voorzien, waarbij het hemelwater niet in de riolering voor afvalwater terecht komt. Dat ontlast de riolering als er veel neerslag valt en het vergemakkelijkt ook de verwerking van het afvalwater.
Fluvius geeft een premie voor het aanleggen van een gescheiden afvoersysteem voor hemelwater en afvalwater. De premie bedraagt maximum 400 euro: een forfait van 200 euro voor de werken en subsidie van van maximum 200 euro voor de kosten. Dit met een maximum van 50% van de bewezen kosten via facturen.
De premie geldt enkel voor bestaande particuliere woningen, indien de bouwvergunning werd verleend voor 1 februari 2005.


Het aanvraagformulier en het reglement vind je op de website van Fluvius.