Naar inhoud

Premie infiltratievoorziening

Veel regenwater dat op verharde oppervlakten of op daken valt, krijgt niet de kans om in de bodem te dringen omdat het via al dan niet gescheiden rioleringsstelsels wordt afgevoerd. De hoeveelheden water die op dat moment wegstromen, kunnen bij een flinke regenbui vrij groot zijn.

Eén manier om dat op te vangen, is door het regenwater te bufferen in een hemelwaterput. Op die manier kan je het water bovendien ook nuttig gebruiken.

Als er veel neerslag valt, loopt je hemelwaterput over in het rioleringsstelsel of in oppervlaktewater. Een andere mogelijkheid is om dat water de kans te geven alsnog in de bodem te dringen via een infiltratiesysteem.

Fluvius geeft je een premie van 500 euro wanneer de totale dakoppervlakte of het maximaal technisch haalbare van de dakoppervlakte wordt aangesloten op de infiltratievoorziening. De premie bedraagt 250 euro wanneer niet de volledige dakoppervlakte, met een minimum van 50% van de dakoppervlakte, wordt aangesloten op de infiltratievoorziening.
Nieuwbouwwoningen of lokalen waarvoor een bouwvergunning werd afgeleverd na 31 januari 2005 komen niet in aanmerking voor deze subsidie.

Meer informatie over de premie vind je op de website van Fluvius.