Naar inhoud

Participatieproject Kanaalzone West Beerse

In de loop der jaren is er heel wat informatie verzameld over de problematiek (bodemonderzoeken, luchtmetingen, blootstellingsonderzoeken, perceptieonderzoek, geuronderzoek, …). Maar er is nooit heel veel werk gemaakt van een soort van consensus tussen alle actoren om de problematiek op een gecoördineerde, duurzame en ‘representatieve’ manier aan te pakken. Met het particitpatieproject willen we dit toch bereiken.

Overzicht