Naar inhoud

Inschrijvingen

1. Voor- en naschoolse opvang

 

Wanneer je kind voor de eerste maal naar de opvang komt, is het nodig om een afspraak te maken met de coördinator. Op deze afspraak breng je een klevertje van het ziekenfonds mee en het rijksregisternummer van de persoon bij wie het kind ten laste staat. Tijdens je eerste bezoek krijg je een rondleiding in de kinderclub en word je op de hoogte gebracht van de gangbare afspraken binnen het IBO.

 

2. Opvang tijdens de vakanties

 

Het aantal plaatsen in onze opvang is jammer genoeg beperkt.
Ben je al klant bij het IBO dan ontvang je enkele weken voor de vakantie een uitnodiging om in te schrijven.
Ben je nog geen klant, maak dan eerst een afspraak met de coördinator. We kunnen je immers geen vakantieopvang aanbieden als we de gegevens van je kind niet in ons bestand hebben.
Als we meer aanvragen binnenkrijgen dan er plaatsen zijn, kom je op de wachtlijst terecht.

Overzicht