Naar inhoud

Gemeentelijk ruimtelijk structuurplan

Met een gemeentelijk ruimtelijk structuurplan (GRS) denkt het gemeentebestuur na over het ruimtegebruik in onze gemeente.
De toekomst wordt in grote lijnen geschetst, zonder al in te gaan op concrete bestemmingen.

Een gemeentelijk structuurplan bestaat uit drie delen:

 1. Informatief gedeelte
  Het informatief gedeelte is de terreinverkenning.
  Hoe is de toestand nu? Wat zijn de mogelijkheden? Wat zijn de knelpunten? Welke ontwikkelingen mogen we in de toekomst verwachten?
 2. Richtinggevend gedeelte
  Het richtinggevende deel bouwt voort op het informatief gedeelte.
  Het verleden kunnen we niet ongedaan maken. Uitgaande van de bestaande toestand vragen we ons af wat de gewenste ruimtelijke ontwikkelingen zijn op het grondgebied van onze gemeente. Ook de algemene acties en maatregelen zijn in dit deel uitgewerkt.
 3. Bindend gedeelte
  Als uitwerking van het richtinggevend gedeelte bevat het bindend deel de acties en de maatregelen die de gemeente prioritair zal uitvoeren.

Rond het ontwerp-gemeentelijk ruimtelijk structuurplan liep van 4 juli 2006 tot 2 oktober 2006 een openbaar onderzoek. Alle bezwaren en opmerkingen die toen werden gegeven, werden behandeld door de GECORO (Gemeentelijke Commissie Ruimtelijke Ordening).

Het gemeentelijk structuurplan werd door de gemeenteraad besproken op donderdag 21 december 2006 en daarna voor uiteindelijke goedkeuring bezorgd aan de Bestendige Deputatie. De Bestendige Deputatie keurde uiteindelijk het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan goed op 26 april 2007.

Overzicht