Naar inhoud

Uittreksels, getuigschriften, attesten

Op het gemeentehuis kan je uittreksels krijgen uit bepaalde registers. De inlichtingen die op het uittreksels of op het getuigschrift staan, moeten op jezelf betrekking hebben. Je moet ze persoonlijk aanvragen (aan het loket of via email). Als iemand anders het uittreksel aanvraagt, moet deze persoon over een volmacht beschikken. De dienst bevolking kan verschillende uittreksels afleveren.
De meeste bewijzen worden onmiddellijk meegegeven.


De dienst bevolking kan verschillende uittreksels afleveren:
- bewijs van nationaliteit
- uittreksel uit bevolkingsregister
- bewijs van inschrijving

Hieronder vind je nog meer uittreksels.

Overzicht