Naar inhoud

Gemeentelijk informatieblad Beerse BinnensteBuiten (tot 2010)

Gemeentelijk informatieblad 'Beerse BinnensteBuiten'

Het gemeentelijk informatieblad Beerse BinnensteBuiten ontving je als inwoner driemaandelijks in je brievenbus. Daarin kreeg je meer achtergrondinformatie over het beleid aangevuld met een heleboel interessante artikels.

Hieronder vind je alle verschenen informatiebladen.

Opgelet! In 2010 besliste het college van burgemeester en schepenen om het informatieblad niet meer uit te geven, maar binnen het concept van de gemeentelijke nieuwsbrief regelmatig ruimte te voorzien om bepaalde projecten uitgebreider toe te lichten. Voor dergelijke projecten wordt een extra middenkatern opgemaakt.

Overzicht