Naar inhoud

Structuurplanning

Structuurplanning bestaat op 3 niveau’s: Vlaams, provinciaal en gemeentelijk.

Structuurplannen geven een lange termijnvisie op de ruimtelijke ontwikkeling van het gebied in kwestie. Ze leggen dus de ruimtelijke randvoorwaarden vast die de overheid zelf moet volgen als ze plannen maakt zoals in welke regio ze toekomstige bedrijvigheid wenst, voor hoeveel woningen er nog ruimte moet worden bijgemaakt, welke open ruimtes beschermd moeten worden, enzovoort.
Structuurplannen veranderen de bestemming van bepaalde percelen niet. Dit gebeurt pas concreet als er Ruimtelijke UitvoeringsPlannen (RUP’s) opgemaakt worden.
Een structuurplan is dus bindend voor de overheid, een RUP is ook bindend voor de burger.

Overzicht